Työhuone
Presidentens arbetsrum
Study of the President
(Kuva: Esko Haapasaari)