PRESIDENTINLINNA

VIRTUAALIVIERAILU PRESIDENTINLINNAAN

Alunperin Presidentinlinna rakennettiin kauppias ja laivanvarustaja J.H. Heidenstrauchin asuintaloksi. Rakennuksen ensimmäiset kuvat piirsi ansioitunut linnoitussuunnittelija Pehr Granstedt, ja niitä korjasi Quarenghi. Talon lopulliset piirrokset allekirjoitti tammikuussa 1817 edelleen Granstedt. Otsikkolehdellä varustettu ja yksiin kansiin sidottu piirustussarja piirrettin uudelleen uudelleenrakennuskomitean arkkitehdin Carl Ludvig Engelin tarkastuksen jälkeen hänen korjaustensa mukaisesti. Lopullisen piirustussarjan kaksi piirustusta on voitu todistaa Engelin itsensä laatimiksi. Rakennus muutettiin keisarilliseksi palatsiksi Engelin ja hänen poikansa suunnitelmien mukaan.

Rakennuksen perustustyöt alkoivat 1813 ja se valmistui 1820. Jo vuonna 1837 Heidenstrauchin talo myytiin keisarisuuriruhtinaan Helsingin-residenssiksi. Rakennus muutettin sellaiseen kuntoon, että Venäjän keisari saattoi majoittua sinne. Taloon tuli kreikkalais-katolinen kirkko, tanssisali ja ruokasali sekä tilava keittiö aputiloineen. Myös asuntoja rakennettiin keisarilliselle seurueelle ja linnan henkilökunnalle. Muutostyöt valmistuivat 1843.

Valtiopäivien juhlallisia avajaisia varten vuonna 1863 tanssisali muutettiin Valtiosaliksi, jonne sijoitettiin keisarin valtaistuin.

Vuonna 1876 Helsingin suurta teollisuusnäyttelyä varten linna korjattiin ja tehtiin uusia taidehankintoja. Vieraiksi saapuivat tuolloin mm. Keisari Aleksanteri II, Keisarinna Maria Aleksandrovna sekä perintöruhtinas, sittemmin Keisari Aleksanteri III ja hänen puolisonsa Maria Feodorovna. Keisarillinen seurue oli niin suuri, ettei se mahtunut linnaan, joten rakennusta päätettiin laajentaa edelleen. Työt aloitettiin kuitenkin vasta 1906 arkkitehti Jac. Ahrenbergin suunnitelmien mukaan. Laajennusten yhteydessä rakennettiin uusi, suurempi Valtiosali ja sisäänkäynti halleineen.

Rakennus on historiansa aikana ollut monenlaisessa käytössä. Ensimmäisen maailmansodan aikana linnassa oli sotasairaala. Venäjän vallankumouksen aikana se toimi venäläisen sotilas- ja työläisneuvoston toimeenpanevan komitean päämajana. Vuoden 1918 sisällissodan aikana taloon majottuivat saksalaisten ja myöhemmin suomalaisten joukkojen esikunnat. Sisällissodan jälkeen siellä toimi itsenäisen Suomen ulkoasiainministeriö.

Presidentinlinnaksi rakennus kunnostettiin vuonna 1921. Presidentinlinna sisustuksineen kuvaa nykymuodossaan hyvin historiansa tyylisuuntauksia, joista näkyvimpänä on pietarilais-empiirinen tyyli. Se on entisöity 1970-luvun alussa arkkitehti Sirkka Tarumaan suunnitelmien mukaan.

Presidentinlinnaan pääsee tutustumaan Helsingin kaupungin matkailutoimiston järjestämillä tutustumiskäynneillä.

VIRTUAALIVIERAILU PRESIDENTINLINNAAN

Takaisin presidentin virka-asunnot -sivulle