TASAVALLAN PRESIDENTIN VIERAILUT
Tasavallan presidentin ulkomaille suuntautuvat matkat ovat joko vierailuja
tai erilaisia kokousmatkoja. Vierailut luokitellaan valtiovierailuiksi,
virallisiksi vierailuiksi tai työvierailuiksi vierailun protokollaarisen
statuksen mukaisesti. Nykyinen tasavallan presidentti Martti Ahtisaari
tekee kuukausittain niin kutsutun maakuntamatkan kotimaassa.
Matkan aikana presidenttipari tutustuu maakuntaan sekä
paikallisten ihmisten näkemyksiin ja kokemuksiin.Kotimaan matkat

Vierailut ulkomaille

Vieraat Suomessa

takaisin