TALLUDDEN, REPUBLIKENS PRESIDENTS ÄMBETSBOSTAD
Virtuellt besök i Talludden

Talludden är den första tjänstebostad som uppförts för republiken Finlands president.

År 1983 köpte staten ett område på 2,8 ha i Mejlans i Helsingfors för presidentens tjänstebostad. Tomten kallades Talludden. För planeringen av byggnaden utlystes en allmän arkitekttävling. Av de 203 förslagen utsågs "Kiillemoreeni", (Glimmermoränen), som hade planerats av Reima och Raili Pietilä, till klar vinnare. Byggnadsarbetena inleddes hösten 1989.

På tomten finns tre byggnader. I bostadsbyggnaden finns de egentliga bostadsrummen (680 m²), representationsutrymmena (916 m²) och kontorsrummen (424 m²). På området finns också en liten portbyggnad och en ekonomibyggnad. Arbetena på byggnadens stomme slutfördes 1991. Byggnaden har 212 knutar, 300 fönster av olika storlek, 190 dörrar, av vilka 180 i olika utföranden. Byggnadens fasadmaterial är finsk granit, glas och kopparplåt. Innerväggarna är likaså av granit, men också av betong eller beklädda med björkfaner.

Inredningen ville man göra till en enhetlig helhet: möblerna, textilierna, bordsbesticken och andra föremål planerades enkom för den nya tjänstebostaden. Konstverken i byggnaden skaffades genom tävlingar.

I entréhallen till representationsutrymmena finns Reijo Paavilainens relief Lemminkäinens färder, i matsalen Kimi Pakarinens Samma blod i oss alla och i republikens presidents arbetsrum Irma Kukkasjärvis väggbonad Gobelängen.

I hallen till bostadsdelen finns Rut Bryks keramikrelief Isströmmen och i gången till bastun, på bastustigen, Maisa Kaarnas rya Mellan furorna.

Byggnaden jämte omgivning utgör en enhetlig helhet. Genom en miljöplan ville man skydda den naturliga växtligheten på området. Planen utarbetades av Maj-Lis Rosenbröijer. Tomtens trädbestånd består av björk, tall, rönn och ek. Det träd, martallen, efter vilket Talludden uppkallats, finns vid foten av trappan till havsterrassen, som breder ut sig utanför mottagningssalongen.

Talludden är arkitetparet Pietiläs sista arbete, ett konstverk som går till byggnadskonstens historia.

Uppgifter om byggnaden:
volym 16290 m³
bruttoareal 4210 m²
nyttoareal 2312 m²
byggherre byggnadsstyrelsen
arkitekt arkitekterna Reima och Raili Pietilä

Talludden kan beses sommartid under besök som ordnas av Helsingfors Turistförening r.f.


Virtuellt besök i Talludden


tillbaka till föregående sida