Meddelanden från republikens presidents kansli


Denna månads meddelanden

06.02.2000   Republikens president har gratulerat utrikesminister Tarja Halonen med anledning av hennes framgång i presidentvalet.
Republikens president och fru Eeva Ahtisaari har inbjudit utrikesminister Tarja Halonen och utskottsrådet Pentti Arajärvi till Talludden för lunch måndagen den 7 februari.
26.01.2000   Republikens president tillträder den 1 mars 2000 sitt uppdrag som direktionsordförande för EastWest-institutet, vars högkvarter är beläget i New York. Han sköter ordförandeskapet tillsammans med institutets nuvarande ordförande, George F. Russell. Uppdraget är ett förtroendeuppdrag.
Ytterligare upplysningar om EastWest-institutet finns på Internetadressen
www.iews.org.
Republikens president har också lovat att bli medlem i den grupp rådgivare som är gemensam för Open Society Institute och Soros-stiftelserna i olika länder.
Republikens president har vidare åtagit sig förtroendeuppdrag i stiftelsen International Foundation for Education and Self-Help och stiftelsen International Youth Foundation. Förstnämnda uppdrag innebär medlemskap i stiftelsens internationella kommitté och sistnämnda uppdrag medlemskap i stiftelsens internationella råd.
Republikens president grundar för sina uppdrag efter den 1 mars 2000 en byrå på adressen Skillnadsgatan 11 A, 00130 Helsingfors. Från och med den 1 mars övergår kontakterna från presidentens kansli till nämnda byrå.
Ytterligare upplysningar finns fr.o.m. den 1 mars på Internetadressen www.ahtisaari.fi.
24.01.2000   Republikens president ger en lunch för republikens presidents sysselsättningsarbetsgrupp i presidentens slott tisdagen den 25 januari 2000 kl. 12.00.

Samma dag träffar republikens president NATO-generalen Wesley Clark kl. 16.15 på Talludden och därefter, kl. 17.00 på Talludden, USA:s viceutrikesminister Strobe Talbott.

24.01.2000   Republikens president träffar företrädare för massmedierna i presidentens slott onsdagen den 26 januari 2000 kl. 10.00. Presidenten berättar om sina planer i anslutning till tiden efter den nuvarande ämbetsperiodens utgång.

07.01.2000   Republikens president och fru Eeva Ahtisaari reser till Berlin fredagen den 7 januari 2000 för att delta i det årliga evenemanget Europeiskt veckoslut, vars tema i år är Finland i Europa – Helsingfors i Berlin.

På fredagen överlägger republikens president med förbundsdagens talman, Wolfgang Thierse och Berlins överborgmästare Eberhard Diepgen samt håller ett öppningstal vid en kvällstillställning som ordnas av Berlins journalistförbund, där inflytelserika personer inom tysk politik och ekonomi närvarar.

På lördag deltar republikens president och fru Ahtisaari i en kvällsmottagning och bal med Berlins borgmästare Eberhard Diepgen som värd (Presse- und Funk-Ball).

Republikens president
och fru Ahtisaari återvänder till Finland på söndag.

05.01.2000   Republikens president och fru Eeva Ahtisaari företar en landskapsresa till Södra Savolax den 11 januari 2000.
     
Sidtopp

Tidigare meddelanden

     
    December 1999
11.12.1999   Republikens president reser till Förenta staterna, Kanada och Kina
06.12.1999   Republikens presidents ofh fru Ahtisaaris festmottagning på Slottet självständighetsdagen den 6 december 1999
    November 1999
19.11.1999   Fru Eeva Ahtisaari får ett exlibris.
12.11.1999   12.11.1999 Republikens president och fru Eeva Ahtisaari reser till Paris för att delta i UNESCO:s galakonsert söndagen den 14 november 1999. Republikens president och fru Ahtisaari återvänder till Finland måndagen den 15 november 1999.
10.11.1999   10.11.1999 Republikens president reser till Turkiet, Kosovo och Rom.
04.11.1999   4.11.1999 Republikens president gör en landskapsresa till Tammerfors tisdagen den 9 november 1999 för att delta i temadagarna kring den statliga lokal- och regionalförvaltningen. Han håller ett föredrag under rubriken "En effektiv förvaltning – ett led i Finlands konkurrenskraft" på ett seminarium vid Tammerfors universitet.
04.11.1999   4.11.1999 Republikens president reser till Tallinn fredagen den 5 november 1999 för att delta i en EU-konferens arrangerad av det estniska parlamentet, där han håller ett tal. Under resan träffar han också president Lennart Meri samt parlamentets talman Toomas Savi och vice talman Tunne Kelam. Republikens president återvänder till Finland på förmiddagen.
03.11.1999   3.11.1999 Republikens president deltar den 8 november 1999 tillsammans med Estlands, Lettlands, Litauens och Polens presidenter i en fest i Jyväskylä till minnet av det kalla krigets slut. Alla fem presidenter håller ett tal under medborgarfesten vid Jyväskylä universitet. Dessutom står republikens president i samband med festen värd för en arbetslunch för statsöverhuvudena.
02.11.1999   2.11.1999 Republikens president reser till Paris.
     
    Oktober 1999
25.10.1999   Republikens president reser till Uleåborg den 25 november 1999 (Uleåborgs lyceums 125-årsjubileum)
22.10.1999   Republikens president och fru Eeva Ahtisaari reser till Mallorca, Spanien den 25-28 oktober 1999. Presidentparet har inte något officiellt program under resan.
22.10.1999   Republikens president och fru Eeva Ahtisaari företar söndagen den 31 oktober 1999 en landskapsresa till Pojo kommun, där de bekantar sig med Fiskars bruksområde och deltar i Fiskars 350-årsjubileum.
22.10.1999   Lunch i Slottet; toppmötet mellan EU och Ryssland
18.10.1999   Resa till Berlin och Tanzania
09.10.1999   Republikens presidents planerade resa till Pretoria i republiken Sydafrika har inställts. Till Pretoria reser statssekreteraren vid utrikesministeriet Jukka Valtasaari, som vid behov kommer att delta i förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och republiken Sydafrika.
    September 1999
27.9.1999   Middag för statsrådets medlemmar och ledamöterna i Europeiska kommissionen .
24.09.1999   Republikens president besöker Syrien, Israel och de palestinska områdena samt Libanon den 3-10 oktober 1999.
20.09.1999   Schweiz förbundspresident Ruth Dreifuss avlägger ett arbetsbesök i Finland torsdagen den 30 september 1999.
20.09.1999   Italiens president och fru Carlo Azeglio Ciampi avlägger ett officiellt besök i Finland den 28-29 september 1999.
20.09.1999   Republikens president håller ett tal vid en konferens med namnet Livslångt lärande, fritt bildningsarbete och medborgarsamhället arrangerad av undervisningsministeriet och Europeiska gemenskapernas kommission samt besöker Åbo stad måndagen den 20 september 1999.
14.09.1999   Republikens president och fru Eeva Ahtisaari reser fredagen den 24 september 1999 till Uleåborg, där republikens president inviger POHTOs utbildningsfabrik för elektronikindustrin samt håller ett tal vid tidningen Kalevas 100-årsjubileum.
10.09.1999   Politices doktor, utrikesrådet Alpo Rusi flyttar från republikens presidents kansli fr.o.m. den 1 oktober 1999 till Bryssel för att bli vice samordnare (deputy special coordinator) för Stabilitetspakten för sydöstra Europa. Alpo Rusi har varit republikens presidents rådgivare sedan den 1 mars 1994.
08.09.1999   Republikens president reser till Ukraina fredagen den 10 september 1999. Han håller ett tal i Jalta vid en middag med president Leonid Kutjma som värd. Middagen ordnas i samband med toppmötet för Östersjöstaterna och staterna kring Svarta havet. Republikens president återvänder till Finland natten till lördag.
07.09.1999   Republikens president företar en landskapsresa till Satakunta tisdagen den 21 september 1999. Presidenten besöker Säkylä och Eura. Under resan följer republikens president med Nordic Peace-övningen för nordiska fredsbevarare i Säkylä och bekantar sig med en livsmedelskedja och med kommunernas samarbetsfrågor.
01.09.1999   USA:s president Bill Clinton har sänt republikens president Martti Ahtisaari ett brev:
01.09.1999   Republikens presidents resa till Mellanöstern skulle enligt planen inledas den 4 september 1999, men blir uppskjuten till följd av att Israels president Ezer Weizman plötsligt insjuknar.
    Augusti 1999
30.08.1999   Republikens president och fru Eeva Ahtisaari besöker Israel och de palestinska områdena den 4-6 september 1999.
25.08.1999   Republikens president reser till Fredrikshamn fredagen den 27 augusti 1999 för att delta i öppningsfestligheterna i samband med Finlands Röda Kors ordinarie stämma. Under resan träffar republikens president också ordföranden för Internationella rödakorskommittén, Cornelio Sommaruga.
25.08.1999   Republikens president reser till Jyväskylä fredagen den 3 september 1999 för att inviga nybyggnaden Ambiotica, som tillhör institutionen för bio- och miljövetenskaper vid Jyväskylä universitet, samt Jyväskylän Paviljonki.
25.08.1999   Lettlands president fru Vaira Vike-Freiberga avlägger ett arbetsbesök i Finland den 30-31 augusti 1999. I besöksprogrammet ingår bl.a. lunch i Slottet med republikens president Martti Ahtisaari som värd tisdagen den 31 augusti 1999.
17.08.1999   Republikens president har framfört sina kondoleanser på Finlands och Europeiska unionens vägnar till Turkiets president med anledning av den förödande jordbävningen i landet.
23.08.1999   Fru Eeva Ahtisaari besöker torsdagen den 26 augusti 1999 Hartola och Sysmä kommuner.
Under resan bekantar fru Ahtisaari och hennes sällskap sig med kommunernas kulturhistoria. Fru Ahtisaari återvänder till Helsingfors på kvällen.
09.08.1999   Republikens president reser till Åland onsdagen den 11 augusti 1999. Under resan diskuterar presidenten aktuella frågor med representanter för landskapet Åland på Kastelholms slott.
02.08.1999   Republikens president och fru Eeva Ahtisaari företar en landskapsresa till södra Karelen och Kajana den 7-8 augusti 1999. I Villmanstrand deltar presidentparet lördagen den 7 augusti 1999 i stadens 350-årsjubileum och bekantar sig med bostadsmässan. Söndagen den 8 augusti 1999 deltar presidentparet i evenemanget Valtakunnalliset Kotiseutupäivät i Suomussalmi.
    Juli 1999
28.07.1999   Fru Eeva Ahtisaari reser fredagen den 30 juli 1999 till Vesanto, där hon deltar i musikfestspelen Vesanto soi.
28.07.1999   Republikens president reser torsdagen den 29 juli 1999 till Bosnien-Hercegovina.
24.07.1999   Tiuku Rask-Ahtisaari och Marko Ahtisaari vigdes på Gullranda lördagen den 24 juli 1999.
Tilläggsuppgifter om bröllopet finns under adressen: http://www.tpk.fi/fin/henkilot/index.html
12.07.1999   Republikens president träffar följande gäster i Slottet torsdagen den 15 juli 1999:

1. Palestiniernas president Yasser Arafat kl. 11.30
2. Litauens statsminister Rolandas Paksas kl. 15.00
3. Egyptens utrikesminister Amr Moussa kl. 18.00

Republikens president träffar dessutom Republiken Montenegros president Milo Djukanovic i Slottet fredagen den 16 juli 1999 kl. 12.15.
08.07.1999   Republikens president deltar tisdagen den 13 juli 1999 i en öppningskonsert i samband med Jyväskylän kesä i Saarijärvi kyrka kl. 19.00. Republikens president återvänder på kvällen till Gullranda.
    Juni 1999
24.06.1999   Republikens president reser till Brasilien
17.06.1999   Republikens president träffar USA:s utrikesminister Madeleine Albright i Presidentens slott torsdagen den 17 juni 1999 kl. 12.30.

USA:s och Rysslands militärexperter fortsätter sina överläggningar i Presidentens slott med början kl. 10.00.

Försvarsminister William Cohen och försvarsminister Igor Sergejev fortsätter sina överläggningar i Presidentens slott kl. 11.

Dagens övriga program meddelas separat.
16.06.1999   Republikens president träffar Rysslands utrikesminister Igor Ivanov i Slottet onsdagen den 16 juni 1999 kl. 16.30.
16.06.1999   Tidtabellerna för mötet mellan USA:s och Rysslands försvarsministrar i Presidentens slott onsdagen den 16 juni har ändrats på begäran av de förhandlande parterna. Mötet mellan försvarsminister William Cohen och republikens president har flyttats fram och börjar kl. 15. Förhandlingsdelegationerna äter lunch var för sig. Diskussionerna mellan delegationernas militärer börjar kl. 14 i Presidentens slott. Överläggningarna fortsätter under försvarsministrarnas ledning kl. 16.
15.06.1999   USA:s försvarsminister William Cohen och Rysslands försvarsminister Igor Sergejev anländer till Helsingfors onsdag morgon den 16 juni 1999. Republikens president för överläggningar på tu man hand med försvarsministrarna och står som värd för en lunch i Presidentens slott. Efter lunchen inleder försvarsministrarna och deras följen sina överläggningar i Presidentens slott. Möjlighet har reserverats att fortsatta överläggningarna på torsdagen.

Rysslands utrikesminister Igor Ivanov väntas anlända till Helsingfors på onsdagseftermiddagen och USA:s utrikesminister Madeleine Albright på torsdagseftermiddagen. Deras tidtabeller och program preciseras senare.
14.06.1999   USA och Ryssland fortsätter sina förhandlingar om organiseringen av de internationella säkerhetstrupperna i Kosovo. Försvarsminister William Cohen och försvarsminister Igor Sergejev träffas senare denna vecka i Helsingfors. Noggrannare uppgifter om plats och tid meddelas senare separat.
11.06.1999   Republikens president och fru Eeva Ahtisaari röstar i Europaparlamentsvalet söndagen den 13 juni 1999 kl. 11.00 i Meilahden yläaste i Helsingfors, adress Granvägen 12.
10.06.1999   Med anledning av förhandlingarna om fred i Kosovo träffar republikens president representanter för de inhemska massmedierna i Slottet torsdagen den 10 juni 1999 kl. 18.30.
08.06.1999   (Retur från Beijing)
Republikens presidents flygplan anländer till Helsingfors-Vanda flygplats på tisdag uppskattningsvis ca kl. 23.15. I samband med att presidenten återvänder från Kina träffar han inte några företrädare för massmedierna och ger han inte heller några uttalanden, utan fortsätter direkt från planet till Talludden.
07.06.1999   (Retur från Tyskland, flyg till Beijing)
Republikens presidents retur från Tyskland tidigareläggs. Presidenten träffar uppskattningsvis ca kl. 20.45 företrädare för massmedierna under mellanlandningen på Helsingfors-Vanda flygplats.
07.06.1999   Republikens president har i dag på eftermiddagen fortsatt sin resa från Bonn till Berlin, där han träffar förbundskansler Gerhard Schröder.

Presidentens fortsatta program meddelas separat.
07.06.1999   Republikens president har i dag vid middagstid rest till Bonn för att träffa Tysklands politiska ledning. Presidentens fortsatta program meddelas separat.
06.06.1999   President Martti Ahtisaari har beslutat att skjuta fram sin resa till Kina med anledning av de pågående militärtekniska förhandlingarna gällande Kosovo.

Den nya avresetiden meddelassenare.
05.06.1999   Republikens president reser till Folkrepubliken Kina söndagen den 6 juni 1999. Han träffar på måndag i Beijing president Jiang Zemin och Kinas högsta ledning för att redogöra för försöken att lösa krisen i Kosovo.

Presidenten återvänder till Finland på tisdag.
04.06.1999   USA:s president Bill Clinton ringde republikens president på fredagseftermiddagen. Under samtalet framförde president Clinton sitt tack med anledning av president Ahtisaaris agerande.

Republikens president och USA:s viceutrikesminister Strobe Talbott samtalade i Presidentens slott på fredagseftermiddagen. Presidenten redogjorde för sin resa till Belgrad, varefter fortsatta åtgärder diskuterades.

Republikens president träffar Norges utrikesminister Knut Vollebaek på fredagen kl. 20 på Talludden. Utrikesminister Vollebaek är också ordförande för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

Konteramiral Juhani Kaskeala och brigadgeneral Kari Rimpi är närvarande när militärrepresentanter för Nato och Förbundsrepubliken Jugoslavien träffas på området på lördagsmorgonen.
04.06.1999   Republikens president och USA:s viceutrikesminister Strobe Talbott träffas i Slottet fredagen den 4 juni 1999 kl. 14.00.
04.06.1999   Republikens president återvänder till Finland fredagen den 4 juni 1999. Presidentens plan landar på Helsingfors-Vanda flygfält ca kl. 12.00.

Republikens presidents program meddelas separat senare på fredagen.
04.06.1999   Företrädare för massmedierna kan anlända till Slottets aula på Mariegatans sida fredagen den 4 juni med början kl. 13.30 för att följa med fredagseftermiddagens händelser.
04.06.1999   Republikens president har den 4 juni 1999 befordrat republikens presidents I adjutant Antero Karumaa till kommodor. Kommodor Karumaa kom till republikens presidents kansli som III adjutant år 1992. Han har handhaft I adjutantens uppgifter fr.o.m. ingången av år 1996.
02.06.1999   Republikens president och fru Eeva Ahtisaari företar en landskapsresa till Egentliga Finland tisdagen den 15 juni 1999. Besöksobjekten är Pargas stad samt Nagu och Korpo kommuner. Under resan kommer presidenten och fru Ahtisaari att bekanta sig med bl.a. särskilda frågor gällande skärgården.
    Maj 1999
31.05.199   Republikens president reser tisdagen den 1 juni till Förbundsrepubliken Tyskland. Presidenten diskuterar med början kl. 16 lokal tid i Bonn (Petersberg) med den ryske presidentens Kosovosändebud Viktor Tjernomyrdin och USA:s viceutrikesminister Strobe Talbott. Överläggningarna fortsätter under en arbetsmiddag med Tysklands förbundskansler Gerhard Schröder som värd.

Republikens presidents fortsatta reseprogram meddelas efter överläggningarna.
31.05.1999   Republikens president befordrar de kadetter som avlagt examen till premiärlöjtnanter och utnämner dem till officerstjänster vid försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet tisdagen den 1 juni 1999 kl. 10 i Slottet.
28.05.1999   Republikens president träffar Slovakiens utrikesminister Eduard Kukan måndagen den 31 maj 1999 kl. 9 på Talludden.
25.05.1999   Republikens president reser på förmiddagen onsdagen den 26 maj till Moskva. Han träffar på eftermiddagen Rysslands premiärminister Sergei Stepasjin. Republikens president diskuterar med början på eftermiddagen med den ryske presidentens Kosovosändebud Viktor Tjernomyrdin och USA:s viceutrikesminister Strobe Talbott. Presidentens returresa meddelas efter överläggningarna.
21.05.1999   Republikens president reser till Sverige lördagen den 22 maj 1999 för att träffa Förenta Nationernas generalsekreterare Kofi Annan. Sammanträffandet är av privat natur.

Presidenten återvänder till Finland under lördagskvällen.
20.05.1999   Republikens president reser till Moskva torsdagen den 20 maj 1999 kl. 13.00. Han träffar i Moskva den ryske presidentens Kosovosändebud Viktor Tjernomyrdin och USA:s viceutrikesminister Strobe Talbott.

Republikens president återvänder till Finland efter överläggningarna.
19.05.1999   Republikens president, viceutrikesminister Stobe Talbott och Kosovosändebudet Viktor Tjernomyrdin diskuterade på onsdagen i två och en halv timme. Överläggningarna var till sin karaktär ytterst allvarliga och uppbyggande.

Parterna strävar efter att utgående från de principer som överenskommits inom G8 utveckla olika sätt att tackla problemet för att få ett fredligt slut på konflikten.

Parterna fortsätter nu sitt arbete på flera olika håll. Kosovosändebudet Tjernomyrdin reser i dag onsdag till Belgrad. Cheferna för de politiska avdelningarna inom G8 samlas likaså i dag i Bonn. President Ahtisaari, viceutrikesminister Talbott och Kosovosändebudet Tjernomyrdin fortsätter sina överläggningar i Moskva efter det att Tjernomyrdin har återvänt från Belgrad
18.05.1999   Överläggningarna mellan republikens president, viceutrikesminister Strobe Talbott och Kosovosändebudet Viktor Tjernomyrdin pågick i sju timmar. Överläggningarna var till sin karaktär allvarliga och uppbyggande, och de forsätter på onsdagsmorgonen kl. 10.
16.05.1999   Republikens president träffar Australiens förra premiärminister Malcolm Fraser måndagen den 17 maj kl. 15 på Talludden. Fraser är den australiensiska regeringens specialsändebud med uppgift att befria de två biståndsarbetare från Australien som arresterats i Jugoslavien.
15.05.1999   Republikens president träffar måndagen den 17 maj Tysklands förbundskansler Gerhard Schröder i samband med en arbetslunch på Talludden. Förbundskansler Schröder anländer till Finland ca kl. 11 och reser tillbaka till Tyskland ca kl. 13.30.
14.05.1999   Republikens president reser fredagen den 14 maj 1999 till Nederländerna för att träffa FN:s generalsekreterare Kofi Annan.
14.05.1999   Tisdagen den 18 maj anländer den ryske presidentens Kosovosändebud Viktor Tjernomyrdin jämte delegation samt USA:s viceutrikesminister Strobe Talbott jämte delegation till Helsingfors för att tillsammans med republikens president fortsätta överläggningarna om situationen i Kosovo.

Republikens president och Förenta Nationernas generalsekreterare Kofi Annan diskuterade situationen i Kosovo i telefon på fredagsmorgonen den 14 maj. Republikens president och generalsekreterare Annan kom överens om att träffas fredagen den 14 maj i Nederländerna under en arbetsmiddag.
14.05.1999   Republikens president reser till Norge söndagen den 16 maj för att följa med den ena finalmatchen i världsmästerskapen i ishockey i Lillehammer.

Innan republikens president återvänder till Finland träffar han Norges utrikesminister Knut Vollebaek på Gardemoens flygplats ca kl. 21 lokal tid.

Republikens president återvänder till Finland under natten.
13.05.1999   Rysslands president Boris Jeltsins Kosovosändebud Viktor Tjernomyrdin anländer till Finland torsdagen den 13 maj 1999. Tjernomyrdin anländer till Helsingfors från Moskva och diskuterar på kvällen situationen i Kosovo tillsammans med republikens president.
12.05.1999   Republikens president och USA:s viceutrikesminister Strobe Talbott träffades på onsdagskvällen den 12 maj 1999 på Talludden. Överläggningarna fortsatte under en arbetsmiddag, i vilken också statsminister Paavo Lipponen deltog. Under överläggningarna behandlades situationen i Kosovo.
12.05.1999   Republikens president och USA:s viceutrikesminister Strobe Talbott deltar i överläggningar på Talludden på onsdagskvällen den 12 maj 1999. Överläggningarnas innehåll meddelas eventuellt separat efteråt.
12.05.1999   USA:s viceutrikesminister Strobe Talbott anländer till Finland onsdagen den 12 maj 1999. Talbott anländer till Helsingfors från Moskva och diskuterar på kvällen situationen i Kosovo tillsammans med republikens president.
10.05.1999   Middag för Frankrikes president och fru Bernadette Chirac i Slottet
10.05.1999   Fru Eeva Ahtisaari reser till Tyskland lördagen den 15 maj 1999. Under resan besöker hon Berlin och kulturhuvudstaden Weimar.

Måndagen den 17 maj äter fru Ahtisaari lunch med fru Christiane Herzog, maka till Tysklands förbundspresident. Fru Ahtisaari återvänder till Finland under måndagen.
07.05.1999   Republikens president flyger fredagen den 7 maj 1999 kl. 15.30 från Helsingfors till Hannover, där han träffar förbundskansler Gerhard Schröder under en privat middag. Presidenten åtföljs av kanslichef Jaakko Kalela, rådgivare Alpo Rusi och I adjutanten, kommendör Antero Karumaa.

Republikens president flyger från Hannover till Åbo lördagen den 8 maj 1999 för att delta i Europadagens festligheter som går av stapeln i Åbo. Till Helsingfors återvänder presidenten på lördag eftermiddag.
06.05.1999   Republikens president besöker Tyskland fredagen den 7 maj 1999. Inbjudan har framförts av förbundskansler Gerhard Schröder i hans egenskap av ordförande för Europeiska unionen.

President Ahtisaari och förbundskansler Schröder träffas i samband med en inofficiell arbetsmiddag i Hannover.
04.05.1999   Republikens president reser till Gullranda fredagen den 7 maj 1999.

Lördagen den 8 maj 1999 håller presidenten ett tal vid Europadagens festseminarium i Åbo konserthus. Han deltar också i en mottagning på museet Aboa Vetus & Ars Nova på inbjudan av Egentliga Finlands förbund.
    April 1999
29.04.1999   Republikens president och fru Eeva Ahtisaari tar emot de traditionella förstamajhälsningarna på slottsgården lördagen den 1 maj 1999. Finska arbetarsångar- och musikförbundet och Helsingfors Arbetarförenings blåsorkester framför sin hälsning kl. 10.30 och Ylioppilaskunnan Laulajat kl. 11.
27.04.1999   Republikens president har jag i dag meddelat SDP:s ordförande att han inte kan ställa upp som kandidat i SDP:s primärval.
21.04.1999   Middag för cheferna för de i Helsingfors ackrediterade diplomatiska beskickningarna och deras makar
20.04.1999   Middag för cheferna för de i Helsingfors ackrediterade diplomatiska beskickningarna och deras makar med republikens president och fru Eeva Ahtisaari som värdar i Slottet onsdagen den 21 april 1999 kl. 19.30.
16.04.1999   Republikens president reser till USA
16.04.1999   Republikens president och fru Eeva Ahtisaari reser till Tammerfors söndagen den 18 april 1999. Under resan bekantar presidentparet sig med arrangemangen för det extra EU-toppmötet i Tammerfors. Programmet avslutas med operan Manon Lescaut i Tammerforshuset.
16.04.1999   Frankrikes president Jacques Chirac och fru Bernadette Chirac avlägger ett officiellt besök i Finland den 10-11 maj 1999 på inbjudan av republikens president Martti Ahtisaari.
14.04.1999   Republikens president tar emot den avgående regeringen i Presidentens slott torsdagen den 15 april kl. 13.15.

Republikens president tar emot den nya regeringen i Presidentens slott torsdagen den 15 april kl. 13.45.
12.04.1999   Republikens president deltar onsdagen den 14 april 1999 i ett inofficiellt sammanträffande i Bryssel mellan ledarna för medlemsstaterna i Europeiska unionen. Republikens president återvänder till Finland under natten.
08.04.1999   Republikens president gav ordförande Paavo Lipponen i uppdrag att bilda en funktionsduglig majoritetsregering.
01.04.1999   Republikens president och fru Eeva Ahtisaari reser till Nådendal torsdagen den 1 april 1999 för att fira påsk på Gullranda. Presidentparet återvänder till Helsingfors måndagen den 5 april 1999. Presidentparet har inget officiellt program under resan.
    Mars 1999
31.03.1999   Efter att i dag ha hört riksdagens talman och företrädare för samtliga riksdagsgrupper angående den aktuella regeringssituationen har republikens president gett ordförande Paavo Lipponen i uppdrag att sondera möjligheterna för bildandet av en funktionsduglig majoritetsregering.
31.03.1999   Statsminister Paavo Lipponen har i dag lämnat regeringens avskedsansökan till Republikens President.

Republikens President har godkänt avskedsansökan och bett regeringen fortsätta som expeditionsministär, tills en ny regering har bildats.
30.03.1999   Programmet för presidentrundan den 31 mars 1999

1. Regeringens avskedsansökan - statsministern i Slottet kl. 15.15-15.30
2. Riksdagens talman i Slottet kl. 15.30-16.00
3. Finlands Socialdemokratiska Parti kl. 16.00-16.30
4. Centern i Finland kl. 16.30-17.00
5. Samlingspartiet kl. 17.00-17.30
6. Vänsterförbundet kl. 17.30-18.00
7. Svenska folkpartiet kl. 18.00-18.30
8. Gröna förbundet kl. 18.30-19.00
9. Finlands Kristliga Förbund kl. 19.00-19.30
10. Sannfinländarna kl. 19.30-20.00
11. Reformgruppen kl.20.00-20.30
30.03.1999   Republikens president företar en landskapsresa till Mellersta Finland fredagen den 9 april 1999. Under resan bekantar presidenten sig i Jyväskylä med servicehemmet Antinkoti för dövblinda. Dessutom deltar han i seminariet Näkökulmia suomalaisuuden tutkimukseen ja ymmärtämiseen i Jyväskylä universitet och besöker också vernissagen av Charta Historica vid universitetets historiska fakultet.
17.03.1999   Republikens president och fru Eeva Ahtisaari röstar i riksdagsvalet söndagen den 21 mars 1999 cirka kl. 11 i Meilahden yläaste i Helsingfors, adress Granvägen 12.
15.03.1999   Lunch med republikens president och fru Eeva Ahtisaari som värdar till Republiken Sydafrikas presidents Nelson Mandelas och fru Graca Machels ära i Slottet måndagen den 15 mars 1999 kl. 13.00.

Ca 120 gäster deltar i lunchen.

Vid republikens presidents och fru Ahtisaaris bord sitter förutom hedersgästerna riksdagens talman Riitta Uosukainen, utrikesminister A.D. Nzo, statsminister Paavo Lipponen, miljöminister Pekka Haavisto, ärkebiskop emeritus Mikko Juva och ledamoten av Europaparlamentet Pertti Paasio.
14.03.1999   Palestiniernas president Yasser Arafat besöker Finland måndagen den 15 mars 1999.
President Arafats specialplan anländer till Helsingfors-Vanda flygfält natten mellan söndag och måndag. Måndag förmiddag diskuterar president Arafat med republikens president Martti Ahtisaari, varefter de håller en gemensam presskonferens i Presidentens slott kl. 11.50. President Arafat fortsätter sin resa från Helsingfors måndag eftermiddag.
11.03.19999   Fru Eeva Ahtisaari reser torsdagen den 18 mars 1999 till Savolax för att delta i invigningen av lågstadiet i Kaavi kyrkby. Fru Ahtisaari håller ett tal vid invigningsfesten.
09.03.1999   Fru Eeva Ahtisaari deltar lördagen den 13 mars 1999 kl. 14.00 i Suvirinne eftermiddagsklubbs 10-årsjubileum i Pappilanpellon koulu i Vichtis.
    Februari 1999
24.02.1999   Republikens president företar en landskapsresa till Lappland den 5-8 mars 1999.

Under resan besöker republikens president Sodankylä och Pelkosenniemi kommuner söndagen den 7 och måndagen den 8 mars 1999.
10.02.1999   Republiken Sydafrikas president Nelson Mandela avlägger ett officiellt besök i Finland den 14-15 mars 1999 på inbjudan av republikens president.
08.02.1999   Republikens president och fru Eeva Ahtisaari avlägger ett statsbesök i Mexiko den 21-27 februari 1999 på inbjudan av president Ernesto Zedillo.
03.02.1999   Republikens president företar en landskapsresa till Norra Österbotten torsdagen den 11 februari 1999. Under besöket bekantar presidenten sig med Kuivaniemi kommun och med verksamheten vid teknologicentret Micropolis Oy i Ii. Dessutom inviger han Uleåborg universitets huvudbyggnad.
    Januari 1999
25.01.1999   Republikens president och fru Eeva Ahtisaari avlägger ett statsbesök i Spanien på inbjudan av kung Juan Carlos I den 1-4 februari 1999.
18.01.1999   Republikens president och fru Eeva Ahtisaari företar en landskapsresa till Savolax söndagen den 31 januari 1999. Under resan deltar republikens president och fru Ahtisaari i Kristina kommuns 350-årsjubileum och dessutom bekantar de sig med UPM-Kymmene-koncernens plywoodfabrik i Pello.
15.01.1999   Republikens president Martti Ahtisaari och Ryska federationens president Boris Jeltsin förde fredagen den 15 januari 1999 kl.9 finsk tid ett samtal per telefon. Det var fråga om en nyårshälsning.
I samtalet konstaterade presidenterna att förhållandet mellan Finland och Ryssland är gott och dessutom var presidenterna till freds med de aktiva och intensiva kontakterna på olika nivåer.

Presidenterna diskuterade också relationerna mellan Europeiska unionen och Ryssland, i synnerhet utvecklandet av den politik som avser den nordliga dimensionen inom Europeiska unionen.

Republikens president och fru Eeva Ahtisaari deltar i biskopsvigningen av ärkebiskopen i Finland och Åbo ärkestift Jukka Paarma och i mässan i Åbo domkyrka onsdagen den 6 januari 1999.
13.01.1999   Republikens president håller ett tal vid Tampereen työväenopistos 100-årsjubileum och Tampereen työväenopiston opiskelijat ry:s 75-årsjubileum i Sampola lördagen den 16 januari 1999.
04.01.1999   Republikens president och fru Eeva Ahtisaari deltar i biskopsvigningen av ärkebiskopen i Finland och Åbo ärkestift Jukka Paarma och i mässan i Åbo domkyrka onsdagen den 6 januari 1999.
09.11.1998  
UTLÅTANDE OM REPUBLIKENS PRESIDENTS HÄLSOTILLSTÅND


Sidtopp


Copyright © 1999 Republikens presidents kansli. All rights reserved.
Ändrad: 07.02.2000.