Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Pressmeddelanden och nyheter

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Nyheter, 18.3.2011

FN:s panel för hållbar utveckling i New York

Kuva: UN PhotoRepublikens president Tarja Halonen och FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i New York 15.3.2011. Foto: UN Photo / Paulo Filgueiras

Republikens president Tarja Halonen och FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon träffades i New York måndagen den 15 mars 2011. Presidenten och generalsekreteraren diskuterade bland annat situationen i Libyen, arbetet i panelen för global hållbarhet och andra aktuella frågor.

Vid mötet berättade generalsekreterare Ban Ki-moon om sin förestående resa till Egypten och Tunisien. Generalsekreteraren har till sitt särskilda sändebud för Libyen utsett Jordaniens förre utrikesminister Abdul Al Khatib som för närvarande befinner sig i Libyen.

På tisdag träffade President Halonen också frivilligorganisationer som arbetar med hållbar utveckling samt ledare för FN-organisationer.

FN:s panel för hållbar utveckling i New York

Onsdagen den 16 mars redogjorde president Halonen för FN:s generalförsamling om arbetet i panelen för hållbar utveckling. Ordförande för FN:s generalförsamling Joseph Deiss hade bjudit in panelens medlemmar att berätta om sitt arbete.

Enligt president Halonen koncentrerar sig arbetet i panelen runt följande frågor: Hur ska man utrota fattigdomen och minska ojämlikheten, göra tillväxten mera heltäckande samt ändra produktionsmetoderna och konsumtionsvanorna med tanke på den hållbara utvecklingen - samtidigt som man bekämpar klimatförändringarna och respekterar vår planets begränsningar?

”Begreppet hållbar utveckling behöver inte definieras på nytt. Den definition som utarbetades för ungefär tjugo år sedan har blivit mer precis, men gäller fortfarande. Det finns brister i verkställandet av definitionen, vilket är ett stort problem”, sade president Halonen i sitt öppningsanförande.

När panelen sammanträdde i Kapstaden förra månaden, diskuterade den målen för hållbar utveckling. Enligt president Halonen föreslogs fyra mer omfattande mål: 1) Att utrota fattigdomen, minska ojämlikheten och öka rättvisan, 2) Att övergå till hållbara produktions- och konsumtionssätt samt till en heltäckande tillväxt, vilket medför välfärd för alla, 3) Att ha beredskap för brist på råvaror och resurser samt förmåga att utnyttja gemensamma resurser och ekosystem inom gränserna för planetens bärkraft, och 4) Att säkerheten i dess vida bemärkelse måste förbättras.

Panelen som tillsattes av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon förra augusti har sammanträtt två gånger, senast i slutet av februari i Kapstaden. President Halonen delar panelens ordförandeskap med Sydafrikas president Jacob Zuma.

Bilder

 Tasavallan presidentti Tarja Halonen ja YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon New Yorkissa 15.3.2011. Kuva: UN Photo / Paulo FilgueirasPresidentti Halonen puhui Women's International Forumin tilaisuudessa New Yorkissa. Kuva: Suomen pysyvä edustusto YK:ssaPresidentti Halonen ja YK:n yleiskokouksen puheenjohtaja Joseph Deiss. Kuva: UN Photo/Evan Schneider
 Keskiviikkona 16. maaliskuuta presidentti Halonen kertoi YK:n yleiskokoukselle kestävän kehityksen paneelin työstä. Kuva: UN Photo/Mark Garten  Keskiviikkona 16. maaliskuuta presidentti Halonen kertoi YK:n yleiskokoukselle kestävän kehityksen paneelin työstä. Kuva: UN Photo/Mark Garten Uutistoimisto Bloomberg haastatteli Presidentti Halosta New Yorkissa 15. maaliskuuta 2011. Kuva: Jonathan Fickies/Bloomberg
 Uutistoimisto Bloomberg haastatteli Presidentti Halosta New Yorkissa 15. maaliskuuta 2011. Kuva: Jonathan Fickies/Bloomberg

 

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 18.3.2011

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi