Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Tidigare presidenter

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek

President Mauno Koivisto

Koivisto, Mauno Henrik Republiken Finlands president 1982 - 1994

Född i Åbo 25.11.1923 av snickaren Juho K. och Hymni Sofia Eskola 
Gift 1952 med ekonom Taimi Tellervo Kankaanranta, dotter till jordbrukaren Johannes Einari K. och Olga Maria Saarinen
Barn: Assi, född 1957

Examina

Fil.doktorsgrad 1956, Turun yliopisto
Fil.lic. examen 1953, Turun yliopisto
Fil.kand. examen 1953, Turun yliopisto
Studentexamen 1949, Turun Suomalainen yhteiskoulu

Tjänster och befattningar

Ordförande i direktionen för Finlands Bank 1968-82
Verkst.dir. i Arbetarsparbanken i Helsingfors 1959-67
Direktör i Arbetarsparbanken i Helsingfors 1958-59
Medlem av stadsfullmäktige i Åbo 1957
Åbo stads yrkesvägledare 1954-57
Folkskollärare 1951-53
Föreståndare för Åbo hamnkontor 1948-51

Medlem av statsrådet

Finansminister och ställföreträdande statsminister 1972
Statsminister 1968-70, 1979-82
Finansminister 1966-67

Förtroendeuppdrag

Medlem av förvaltningsrådet för Centralandelsaffären OTK 1970-82
Ordförande i styrelsen för Mortgage Bank of Finland Ltd, 1971-82
Ordförande i förvaltningsrådet för Sponsor Oy 1970-82
Ordförande i styrelsen för Postbanken 1970-82
Ordförande i förvaltningsrådet för Industrialiseringsfonden 1969-82
Medlem i styrelsen för Tervakoski Oy 1968, ordförande 1970-82
Medlem av förstärkta styrelsen för Folkpensionsanstalten 1968-82
Ordförande i förvaltningsrådet för Andelsaffären Elanto 1966-82
Medlem av förbundsfullmäktige för Konsumtionsandelslagens Centralförbund rf 1964-82

Internationella uppdrag

Finlands representant i förvaltningsrådet för Internationella
Valutafonden (IMF) 1970-79
Finska statens representant i förvaltningsrådet för Internationella
Återuppbyggnadsbanken (IBRD) 1966-69

Publikationer

Grannar - frändskap och friktion, 2008
Itsenäiseksi imperiumin kainalossa - mietteitä kansojen kohtalosta, 2004
Venäjän idea, 2001
Koulussa ja sodassa, 1998
Liikkeen suunta, 1997
Kaksi kautta II. Historian tekijät, 1995 /Witness to History, 1997
Kaksi kautta I. Muistikuvia ja merkintöjä 1982-1994, 1994
Maantiede ja historiallinen kokemus, 1992 / Finland och morgondagens Europa, 1992 / Foreign Policy - Standpoints 1982-1992, 1992 / Geographie und Geschichte, 1992 / Vzgljad na mir, 1992
Politiikkaa & politikointia 1979-81, 1988 / Politik & statskonst 1979-81, 1988
Linjaviitat, 1983 / Råmärken, 1983 / Landmarks-Finland in the World, 1985 / Vehi puti, Moskova 1986 / Richtmarken-Finnland in der Welt, 1988
Tästä lähtien, 1981 / Och nu, 1982
Väärää politiikkaa, 1978
Linjan vetoa, 1968 / Riktlinjer, 1969
Sosiaaliset suhteet Turun satamassa (väitöskirja), 1956

Hedersbetygelser

Fil.dr h.c., Helsingfors universitet 1990
Teknologie doktorsvärdighet h.c., Tekniska högskolan, Esbo 1988
Juris doktor h.c., Carls Universitet i Prag, Tjeckoslovakien 1987
Doktor h.c. i samhällsvetenskap vid Tammerfors universitet 1985
Sociologiedoktor h.c. vid Universitetet i Toulouse (Soc.dr h.c., Toulouse), Frankrike 1983
Ekon.dr h.c., Handelshögskolan vid Åbo Akademi 1978, Helsingfors handelshögskola 1991
Pol.dr h.c., Åbo universitet 1977, Helsingfors universitet 1986

Militärgrad

Undersergeant

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 2.3.2010

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi