Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Pressmeddelanden och nyheter

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Nyheter, 26.1.2011

President Halonen deltog i Världens ekonomiforum i Davos

Copyright © Republikens presidents kansliSydafrikas president Jacob Zuma (t.v.) och republikens president Tarja Halonen delar ordförandeposten av FN-panel på hög nivå om hållbar utveckling. Panelen har tillsatts av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon (t.h.). Copyright © Republikens presidents kansli

Republikens resident Tarja Halonen deltog i det möte som Världens ekonomiforum WEF ordnande i Davos i Schweiz den 26-29 januari 2011. Mer än ettusen ekonomiska beslutsfattare, företagsledare och politiker deltog också i år i mötet.

Fredag morgon den 28 januari diskuterade president Halonen utsikterna för hållbar utveckling. I panelen deltog bland annat FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, Mexikos president Felipe Calderón, generaldirektören för affärskedjan Wall-Mart, Mike Duke och Bill Gates, i egenskap av ordförande för den stiftelse som grundats av honom och hans hustru Melinda. På eftermiddagen dryftade president Halonen tillsammans med ledarna för de andra nordiska länderna de erfarenheter man har haft från den nordiska välfärdsmodellen. Presidenten deltog också i ekonomiforumets diskussionstillfällen om ekonomins tillväxtmodeller samt förnyelsen av det internationella finansieringssystemet.

Redan torsdagen den 27 januari lotsade president Halonen flere diskussionstillfällen där man förberedde det följande mötet för FN:s panel för hållbar utveckling samt arbetsprogrammet för panelen. Under dagen förhandlade president Halonen med bland annat Sydafrikas president Jacob Zuma och FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon om arbetet i panelen för hållbar utveckling. Också ledarna för FN-organisationerna presenterade sina organisationers synpunkter på hållbar utveckling för panelen.

Politiska ledare kan på inbjudan delta i WEF:s möten liksom ledare för utvalda organisationer och företag. 

Bilder

 Världens ekonomiforum WEF 26.-29.1.2011 Copyright © Republikens presidents kansli  Världens ekonomiforum WEF 26.-29.1.2011 Copyright © Republikens presidents kansli  Världens ekonomiforum WEF 26.-29.1.2011 Copyright © Republikens presidents kansli
 Världens ekonomiforum WEF 26.-29.1.2011 Copyright © Republikens presidents kansli  Världens ekonomiforum WEF 26.-29.1.2011 Copyright © World Economic Forum/swiss-image.ch

 

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 3.2.2011

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi