Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Presidentforumet

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Nyheter, 21.3.2011

Hållbar utveckling tema för Presidentforumet

Copyright © Tasavallan presidentin kansliaCopyright © Tasavallan presidentin kanslia

Det sjuttonde Presidentforumet arrangerades tisdagen den 22 mars på Presidentens slott. Temat var hållbar utveckling. I diskussionerna tog man bl.a. upp klimatförhandlingarna, mätarna för ett gott liv, kvinnornas och flickornas roll samt grön teknologi. Ett sammandrag av diskussionen finns på YLE Areena

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon kallade president Halonen till ordförande för FN:s högnivåpanel om global hållbarhet i augusti i fjol. President Halonen delar ordförandeskapet med Sydafrikas president Jacob Zuma. Panelen har som målsättning att skapa en ny syn på hållbar tillväxt och komma med förslag till åtgärder som kan bidra till att detta mål nås. President Halonen önskade därför att få höra deltagarnas tankar och förslag till stöd för panelens arbete.

I sitt inledningsanförande konstaterade president Halonen att vikten av hållbar utveckling, dvs. en hållbar ekonomisk, social och ekologisk tillväxt, är allmänt erkänd. Hon betonade att man nu bör fokusera på genomförandet. ”Vi måste finna tid, t.o.m. under pågående kriser, att verkställa dessa principer”.

Kravet om hållbar utveckling är särskilt aktuellt just nu, eftersom en så kallad Rio+20-konferens kommer att arrangeras i juni 2012 med anledning av att det gått 20 år sedan FN-konferensen om miljö och utveckling hölls i Rio de Janeiro.

”Vilka metoder har vi för att uppnå grön ekonomi? Hur kan vi påverka de produktions- och konsumtionsvanor som belastar miljön? Vilka nya mått för ekonomin och välfärden bör utvecklas? Hur ska vi ta i bruk underutnyttjade resurser, kvinnor, ungdomar och fattiga? Dessa frågor har jag också själv dryftat”, sade president Halonen. För samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling framhävde presidenten särskilt vikten av att minska fattigdomen. ”Problemen fördelas inte mellan syd och nord, utan det finns fattiga överallt”.

Utöver republikens president höll även miljöminister Paula Lehtomäki, äldre forskare Antti Kasvio och styrelseordföranden för organisationen Finlands UN Women, professor Helena Ranta anföranden. Forumets ordförande var redaktör Tarmo Ropponen.

Till forumet hade inbjudits deltagare från samhällets olika sektorer, bl.a. riksdagsledamöter, forskare och företrädare för olika organisationer.

Presidentforumet har ordnats sedan 2006. Tidigare forum har fokuserat på det finländska arbetets konkurrenskraft, kunnande och innovation, utrikespolitik, äldreomsorg, Östersjön, tolerans, kommunal service, de nedtystade åren i Finlands historia, Finland i förändring, grundläggande fri- och rättigheter, sysselsättning och arbetslöshet, klimatförändringen, relationsvåld, globaliseringen och FN:s millenniemål, fredsbevarande och krishantering samt det arktiska området. 

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 25.3.2011

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi