Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Nyheter, 1.1.2012

President Halonen i sitt nyårstal: Ökad ojämlikhet är ingen naturkraft

Copyright © Republikens presidents kansliCopyright © Republikens presidents kansli

"Ökad ojämlikhet är ingen naturkraft. Den kan bekämpas", sade republikens president Tarja Halonen i sitt nyårstal söndagen den 1 januari 2012. "Det är alltså fråga om politisk vilja och skicklighet i genomförandet."

President Halonen betonade att vi med hjälp av vårt nordiska välfärdssamhälle kan garantera att människor behandlas jämlikt, och dessutom har framgång i den internationella konkurrensen. "Jämlikhet och solidaritet är centrala värden i vårt samhälle. Att värna om dem gör oss till en nation."

Den fredsbevarande verksamheten i FN:s regi bör utökas

Fredsbevarande verksamhet, civil krishantering och fredsförmedling är enligt president Halonen bra sätt att påverka den finländska säkerheten och säkerheten ute i världen.

”Vårt land har lång erfarenhet av fredsbevarande verksamhet uttryckligen inom FN. De fredsbevarande insatserna i FN:s regi bör ökas ytterligare. Beslutet att efter ett avbrott åter sända finska fredsbevarare till Libanon är ett steg i rätt riktning", sade presidenten. "Att Finland strävar efter att bli invald som icke permanent medlem av FN:s säkerhetsråd är en naturlig följd av att vi hellre vill agera än vara åskådare."

"Vid sidan av det traditionella försvaret behöver vi ett omfattande säkerhetsarbete. Dagens kriser har ofta sitt ursprung i fattigdom, ojämlikhet och kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Vi måste försvara de mänskliga rättigheterna och demokratin. Samtidigt förstärks säkerheten - både här hemma och på annat håll. Detta arbete kräver långsiktighet: ett land kan nog snabbt frigöra sig från en diktatur, men att bygga upp ett nytt, demokratiskt samhälle tar lång tid."

En ny treenighet

Enbart ekonomisk tillväxt utan social rättvisa ökar inte välfärden, sade president Halonen. "Det behövs en 'ny treenighet': en socialt rättvist fördelad ekonomisk tillväxt som beaktar de begränsningar som miljön ställer”.

Genomförandet av FN:s millenniemål är en av förutsättningarna för hållbar utveckling, och målen kan inte nås utan demokratiska, starka och välfungerande stater. Finland har mycket att vinna, och vi har mycket skapande kunnande bland annat på områdena för ren teknologi och grön ekonomi, sade president Halonen. "Det är sådana starka sidor som skapar partnerskap. De kommer att ha en växande efterfrågan när det internationella samfundet ännu starkare går in för hållbar utveckling."

Allas insats behövs

"I arbetet med att värna om Finlands och dess folks gemensamma intressen behövs allas insats. Vi behöver tolerans för att förstå varandra, och samarbete för att övervinna svårigheter. Många positiva saker har också skett – till exempel i fråga om jämställdheten mellan könen och minoriteternas rättigheter."

"På mina egna och min makes vägnar vill jag tacka alla dem som kontaktat oss och gett oss sitt varma stöd under dessa tolv år. Ert intresse för skötseln av våra gemensamma ärenden har betytt oerhört mycket."


 

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 30.12.2011

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi