Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Make

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek

Pentti Arajärvi

Pentti ArajärviFödd i Helsingfors 2.6.1948
Gift

Juris doktor
Docent i socialrätt, Helsingfors universitet

Huvudsakliga uppdrag

Professor (tf.) socialrätt, Helsingfors universitet 2011
Professor utbildningsrätt och socialrätt, Joensuu universitet 2006-2011
Professor (vttf.) socialrätt, Joensuu universitet 2003-2006
Utredningsman för inrikesministeriets projekt om invandrares sysselsättningshinder och inkomstfällor 2008
Utredningsman med uppgift att utreda frivilligorganisationernas verksamhetsförutsättningar 2006
Utredningsman med uppgift att undersöka utkomstmöjligheterna och avgifterna vid vuxenstudier samt beskattningen inom vuxenutbildningen 2003
Ledande forskare, Folkpensionsanstalten 2000-2002

I riksdagen 1984-
som utskottssekreterare, sedermera utskottsråd,
sekreterare i socialutskottet, sedermera social- och hälsovårdsutskottet, 1984-
sekreterare i ekonomiutskottet 1984-1989

Utredningsman för utkomstskyddet 1997-98
Politisk sekreterare 1986-87 (för undervisningsminister Pirjo Ala-Kapee)
Vid undervisningsministeriet 1972-1984 som föredragande, regeringssekreterare, undervisningsråd, ledande projektsekreterare

Förtroendeuppdrag etc.

Ordförande i styrelsen för Föreningen för Mental Hälsa i Finland (FMHF)
Ordförande för Likalönsprogrammets uppföljningsgrupp på hög nivå 2008-2015
Styrelsemedlem i Förbundet för mänskliga rättigheter
Ordförande i delegation för Hjärnstiftelsen i Finland
Ordförande i styrelsen för Centralförbundet för barnskydd
Medlem av Barnombudsmannadelegationen 2006-2015

Publikationer

Johdatus sosiaalioikeuteen 2011
Maahanmuuttajien työllistyminen ja kannustinloukut [Projekt om invandrares sysselsättningshinder och inaktivitetsfällor]. Sisäasiainministeriön julkaisu 2/2009.
Sivistykselliset oikeudet ja velvollisuudet 2006
Näkökohtia työttömyyden aikaisen turvan kehittämisestä. Työmarkkinatuen ja toimeentulotuen sekä niiden hallinnon ja rahoituksen kehittäminen. Työ- hallinnon jukaisu 348. 2005.
Paremminvointiyhteiskunta 2003
Toimeentuloturvan oikeellisuus. Toimeentuloturvaa koskevan lainsäädännön suhde perustuslakiin, erityisesti perusoikeuksiin, ihmisoikeuksiin ja yhteisöoikeuteen. Doktorsavhandling 2002
Opetuslainsäädännön käsikirja (tillsammans med Merja Aalto-Setälä) 1999 och 2004
Oikeus sivistykseen 1994
Koululainsäädännön käsikirja (tillsammans med Merja Aalto-Setälä) 1993
Uusi Eurooppa ja Suomi (tillsammans med Jouko Skinnari) 1993
Eurooppa ja Suomi (tillsammans med Jouko Skinnari) 1990
Koululainsäädännön käsikirja 1985

Artiklar som gäller socialskydd, undervisning och utbildning samt de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 29.12.2011

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi