Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Östersjön

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Nyheter, 1.1.2009

President Halonen i sitt nyårstal: Betydelsen av gemensamt ansvar accentueras i ekonomiskt utmanande tider

Enligt republikens president Tarja Halonen accentueras betydelsen av gemensamt ansvar i utmanande ekonomiska tider. ”Tillräcklig vikt måste i tid läggas vid sysselsättningen. Vi måste agera så att följderna av den långsammare ekonomiska utvecklingen inte blir tyngst för dem som är mest utsatta”, sade president Halonen i sitt nyårstal den 1 januari 2009. En aktiv ekonomisk politik behöver backas upp av en effektiv utbildnings-, sysselsättnings- och socialpolitik. Enligt president Halonen har vi många orsaker att investera i utbildning och livslångt lärande.. President Halonen är oroad över våldet i det finländska samhället - skolmassakrer är bara toppen av isberget. ” Brotten mot liv består till stor del av våld mellan män, men tiotals kvinnor mister livet varje år som offer för relationsvåld. Våldtäkter och annan form av våld är ännu vanligare”, sade hon. Det finns inte ett allenarådande sätt att få slut på våldet, men tillräckliga mentalvårdstjänster, förebyggande socialt arbete och det att man tar itu med skolmobbning i tid är gemensamma åtgärder för att minska våldsbeteendet.


Copyright © Republikens presidents kansli

För ett år sedan skrev president Halonen och statsminister Vanhanen ett brev till alla Östersjöländers stats- och regeringschefer där de inbjöd och uppmuntrade länderna till samarbete för att förbättra tillståndet för Östersjön. Initiativet har fått ett mycket positivt mottagande. ”Vi måste allvarligt gå igenom våra levnadsvanor och våra val i det dagliga livet — och vara beredda att ändra på dem”, sade president Halonen. ” Många positiva projekt pågår redan. I regionen har man upprättat partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn, och branschövergripande nätverk som sträcker sig över statsgränserna”.

I sitt nyårstal öppnade president Halonen även vårt statliga märkesår till minne av 1809. För tvåhundra år sedan blev Finland autonomt och fick egen centralförvaltning. Vår mer än 600 år långa statsgemenskap med Sverige bröts. Som storfurstendöme blev Finland en del av det ryska kejsardömet. ”Dessa händelser tillsammans med en lång period av fred gjorde det möjligt att bygga vår nation och att till slut uppnå självständighet.”

Globalt sett är Finland fortfarande ett bra land att leva och bo i, påminde president Halonen. ” Vi står inför utmanande tider, men tillsammans och med gemensamma krafter kommer vi att klara det. Ett ekonomiskt och socialt sett helgjutet samhälle har varit vår styrka i det förgångna, och det ska vi också bygga vår framtid på.”

Tal sin helhet

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 16.1.2009

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi