Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Pressmeddelanden och nyheter

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Nyheter, 31.5.2011

President Halonen ordförande för UNCTAD:s panel

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 31.5.2011

Republikens president Tarja Halonen har kallats till medordförande för den rådgivande panel som dryftar vilken roll och betydelse UNCTAD, det vill säga FN:s konferens för handel och utveckling, har i hanteringen av den globala ekonomin. Panelen håller sitt första möte den 1 juni 2011 i Genève.

Panelen har till uppgift att dryfta hur den nya ekonomiska ordningen efter finanskrisen bättre skulle återspegla utvecklingsländernas intressen och hur man skulle kunna få dessa länder att delta aktivare. Panelen har för avsikt att överlämna sin slutrapport till UNCTAD:s generalsekreterare Supachai Panitchpakdi i början av nästa år, före organisationens följande konferens i april 2012 i Doha. Panelens andra ordförande är professor Jagdish Bhagwati från Columbia University.

Panelen är en fortsättning på den så kallade ”de vises grupp” som UNCTAD:s generalsekreterare sammankallade 2005. Gruppen, vars medlem president Halonen var, dryftade reformeringen av UNCTAD. Panelen rekommenderade då bland annat att organisationen skulle befästa sin ställning som en global ”think-tank” för utvecklingsfrågor och samtidigt främja internationell nätverksbildning på området och öppenheten gentemot det civila samhället.

President Halonen kommer också att tala på ILO:s 100:e internationella arbetskonferens. Från Genève reser president Halonen till Rom, där hon på skärtorsdagen den 2 juni deltar i 150-årsjubileet av Italiens enande på inbjudan av president Napolitano.

President Halonen återvänder till Finland fredagen den 3 juni. Hon deltar på eftermiddagen i en mottagning med anledning av Dagen för försvarets fanfest.

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 31.5.2011

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi