Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Östersjön

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Nyheter, 19.5.2009

Stats- och regeringscheferna och företagen i enad front för att rädda Östersjön – projektet Baltic Sea Action Summit inleddes

Republikens president Tarja Halonen, statsminister Matti Vanhanen och styrelseordföranden för Baltic Sea Action Group Ilkka Herlin startade samprojektet Baltic Sea Action Summit tisdagen den 19 maj. Syftet är att sammanföra offentliga och privata Östersjöaktörer som har förbundit sig till konkreta handlingar för att rädda Östersjön. Projektets synligaste del är det toppmöte som arrangeras för alla Östersjöländernas stats- eller regeringschefer, företag och frivilligaktörer i Helsingfors i februari 2010.

”Det krävs konkreta handlingar för att rädda Östersjön. Regeringar och andra offentliga aktörer kan göra mycket, men inte allt. Ett brett samarbete är det bästa sättet att få till stånd innovationer och bästa praxis för att rädda Östersjön. Därför vill vi sammanföra offentliga och privata aktörer till åtaganden som är till nytta för Östersjön. Tillsammans med statsminister Vanhanen inbjuder vi de andra stats- och regeringscheferna i Östersjöområdet att delta i detta arbete för att rädda Östersjön”, sade president Halonen vid invigningen.


Statsminister Matti Vanhanen, republikens president Tarja Halonen och styrelseordföranden för Baltic Sea Action Group Ilkka Herlin. Bild: Lehtikuva

Statsminister Vanhanen drog upp linjerna för konkreta inhemska åtgärder för att rädda Östersjön. ”Östersjöns tillstånd är helt enkelt så dåligt att alla stater i området måste kunna förbättra sina insatser. Här i Finland kommer regeringen att föreslå för riksdagen sådana åtgärder genom vilka näringsbelastningen från jordbruket i Finland kan minskas under de närmaste åren. Ett bättre riktat miljöstöd för jordbruket är ett nyckelredskap i detta. Villkoren för miljöstödet kommer att ändras genast när det blir möjligt i och med den nya programperioden.

"Genom initiativet påskyndar vi det konkreta arbetet inom hela Östersjöområdet genom att sammanföra dem som har pengar, makt eller svar på frågorna. Vi behöver en stark politisk vilja och företagens och allmänhetens insatser. De främsta företagen förstår nog att ett ansvar för vår miljö bör höra till alla framgångsrika företags verksamhetsprinciper, både nu och i framtiden”, sammanfattade BSAG:s styrelseordförande Herlin initiativet.

Vid invigningen presenterade åtta företag, som redan gått med i projektet, sina åtaganden och redskap för att rädda Östersjön. Företagen deltar i Östersjöarbetet genom att ge kunnande, produkter eller resurser till projekt samt genom att utveckla verksamheten inom sitt eget område till att blir mer Östersjövänlig. Man konstaterade enhälligt att ett samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn på Östersjöområdet är det snabbaste och effektivaste sättet att gå från ord till handling.

Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö HELCOM:s ordförande Igor Maydanov tackade i sitt tal initiativtagarna till BSAS. ”Toppmötet har en stor betydelse för Östersjöområdets framtid. Tack vare projektet vågar jag säga att jag inte bara hoppas, utan tror på att vi kommer att kunna lämna våra barn och barnbarn ett renare Östersjön än vad det är i dag", sade han.

The Baltic Sea Action Summit

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 8.12.2009

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi