Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Tal, 1.3.2012

President Tarja Halonens tal till diplomatkåren 1.3.2012

Mitt varma tack för ett utmärkt samarbete. Jag har haft glädjen att samarbeta med er i samband med besök och i andra sammanhang. Tack också för den uppmärksamhet ni visat mig när jag lämnar uppdraget som republikens president.

Enligt Finlands grundlag leds landets utrikespolitik av republikens president. Den internationella omvärlden har förändrats markant under min ämbetsperiod. Globaliseringen har stärkt vårt inbördes beroende. För att vi tillsammans ska kunna möta de globala utmaningarna, inbegripet hållbar utveckling, behöver vi ett kraftfullt multilateralt system. Detta minskar dock inte betydelsen av staternas bilaterala relationer, snarare tvärtom.

Förändringarna i den internationella politiken har fört med sig nya aktörer inom de internationella relationerna. Det civila samhällets och företagsvärldens aktiva inställning är värdefull och värd all uppmuntran. Det faktum att kvinnorna har fått en allt synligare roll inom både diplomatin och i vidare sammanhang är en positiv tendens.

Nationalstaterna har fortfarande en central roll i det internationella samarbetet. Diplomatin och diplomaternas uppgifter har med tiden förändrats och blivit mer mångsidiga. Trots de nya aktörerna och den snabba informationsförmedlingen har diplomatin bevarat sin oersättliga betydelse i fråga om dels analyseringen och förmedlingen av information, dels också utvecklandet av relationerna stater emellan.

Jag har utifrån olika roller följt den internationella politiken i mer än 20 år och jag har varit utrikeminister i många år. Många av de länder ni företräder har blivit bekanta för mig under den här tiden. Jag vill än en gång tacka er alla för det värdefulla stödet vid utvecklandet av relationerna mellan våra länder. Jag önskar er en god fortsättning och framgång i ert viktiga arbete. I fortsättningen kommer jag att vara aktiv i internationella uppdrag, och därför tror och hoppas jag att kontakten med er ska kvarstå också framöver.

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 7.3.2012

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi