Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Tal och intervjuer

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Tal, 22.6.2011

Republikens president Tarja Halonens tal till den avgående regeringen 22.6.2011

(med reservation för ändringar)

Jag tackar Er för de vänliga ord ni riktat till mig. Jag vill också tacka Er och Er regering, som nu avslutar sitt arbete, för ett samarbete som fungerat väl.

Det är på dagen ett år sedan Ni axlade uppgiften som statsminister. Tidpunkten var en utmaning i många avseenden. Framför allt det ekonomiska läget i Europa har tidvis krävt svåra beslut från regeringens sida. Samma ekonomiska läge blev sedan ett centralt tema också i riksdagsvalet.

Ni, riksdagsledamot Kiviniemi, fick inte inleda Ert arbete som statsminister på ett helt traditionellt sätt, från ett rent bord så att säga. Många riktlinjer fick Ni i arv av Er föregångare och från regeringsförhandlingarna 2007. Ni tog Er dock målmedvetet an statsministerns uppgifter, som nu för Er del har avslutats. Samtidigt avslutas - åtminstone för denna gång – arbetet för en regering med kvinnomajoritet.

Mitt samarbete med regeringen har varit intensivast på utrikes- och säkerhetspolitikens område. Samarbetet har fungerat väl. De nationella utrikes- och säkerhetspolitiska målsättningarna har kännetecknats av kontinuitet och ett brett samförstånd.

Jag vill speciellt nämna Östersjösamarbetet som Ni, i likhet med Er föregångare, har förbundit Er till. Jag hoppas att detta fortsätter också i Ert riksdagsarbete.

Som en följd av valets utgång och resultatet av regeringsförhandlingarna går Centern i Finland under Er ledning i opposition. Under min tid som republikens president har jag ansett det viktigt att hålla regelbunden kontakt med riksdagen samt att ha regelbundna möten med utskotten eller deras företrädare. Jag hoppas alltså att vårt samarbete fortsätter i form av dessa möten.

Ärade riksdagsledamot Kiviniemi, jag tackar Er och Er regering för det arbete ni gjort för nationens väl.

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 23.6.2011

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi