Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Pressmeddelanden och nyheter

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Nyheter, 17.12.2009

President Halonen vid klimatkonferensen i Köpenhamn: Alla behövs

President Halonen met with women delegates from developed countries. Finland has supported their participation to the UN Climate Change Conference. AFP Photo/Andreas Hillergren
President Halonen och en grupp kvinnodelegater från utvecklingsländerna. Delegaternas deltagande i klimatmötet i Köpenhamn finansierades av Finland. AFP Photo/Andreas Hillergren

Enligt republikens president Tarja Halonen är det allas vår rättighet och skyldighet att bygga en bro mot en ny och hållbar värld – alla behövs i kampen mot klimatförändringen. Särskilt kvinnorna har en viktig roll: ”Kvinnorna måste delta på alla plan, såväl internationellt, nationellt som lokalt”, sade president Halonen vid FN:s klimatkonferens i Köpenhamn onsdagen den 16 december 2009. Torsdagen den 17 december tog president Halonen emot Millenniumfacklan för sina förtjänster för främjandet av jämställdhet och kvinnornas ställning. Facklan överräcktes av Danmarks utvecklingssamarbetsminister Ulla Tørnæs.

I Köpenhamn bör man enligt president Halonen nå en överenskommelse i minst tre frågor: industriländernas utsläppsminskningar, utvecklingsländernas åtaganden och frågan om finansieringen av utvecklingsländernas anpassning till klimatförändringen och övergången till en utsläppssnål utveckling.

”Vägen från Bali till Köpenhamn har varit lång och stenig. Vi alla är medvetna om ett hur brådskande ärende vi står inför. Vi är här för att göra ett fast åtagande för att bekämpa klimatförändringen och för att trygga människans och naturens välbefinnande. Det är dags att försegla ett avtal”, sade president Halonen i sitt nationella anförande.

Särskild uppmärksamhet bör fästas vid de mest sårbara

Enligt president Halonen bör man fästa särskild uppmärksamhet vid de fattigaste och mest sårbara, och det krävs både officiell och privat finansiering. ”Finland är redo att delta i kostnaderna i enlighet med sin egen andel. Vi har redan lovat 110 miljoner euro för så kallad snabbt tillgänglig finansiering under de tre närmaste åren, och vår avsikt är att överväga att höja stödet när avtalet träder i kraft.

”Hela världen följer oss och väntar på beslut här och nu. Finland är redo att göra sin andel, men allas deltagande behövs. Det är möjligt att nå ett nytt klimatavtal. Jag är övertygad om att vi kommer att finna metoder för att lösa de skillnader i synsätt som ännu återstår. Låt oss göra Köpenhamn till en ny start”, sade president Halonen.

President Halonen är ordförande för Finlands delegation och hon höll Finlands nationella anförande. Torsdagen den 17 december talade president Halonen vid ett relaterat evenemang som behandlade stärkandet av kvinnornas roll vid beslut som gäller klimatförändringen. Samma kväll deltog hon i en supé på Christanborgs slott med Danmarks drottning och prins Henrik som värdpar.

Klimatkonferensen avslutas fredagen den 18 december. Över hundra stats- och regeringschefer deltar i konferensens toppmöte.
President Halonen vid besöket för FN:s generalsekreterare i maj 2009. President Halonen bar emblemet ”Seal the Deal” vid FN:s generalsekreterares besök i Finland i maj 2009.

Finland fick beröm för sitt arbete med att främja jämställdhet och klimatfrågor

Finlands arbete för jämställdheten och för stärkandet av kvinnornas roll i klimatfrågorna har fått beröm vid klimatkonferensen i Köpenhamn. Republikens president Tarja Halonen tog i Köpenhamn emot Millenniumfacklan. Facklan överräcktes vid ett relaterat evenemang till klimatkonferensen, som behandlade stärkandet av kvinnornas roll vid beslut som gäller klimatförändringen.

Föregående vecka, den 10 december, fick Finland ett erkännande för främjandet av kvinnoperspektivet i klimatfrågor. De utvecklings- och jämställdhetsorganisationer som deltog i Köpenhamnsmötet gav priset ”Gender Championship” till Finland. Priset delades ut för första gången. Enligt organisationerna har Finland gjort ett gott arbete när det gäller att få med ett kvinnoperspektiv i avtalstexten.

Genom fonden, som Finland har startat, har man stött utvecklingsländernas kvinnors deltagande i klimatmötet. I Köpenhamnsmötet deltar 21 kvinnor från utvecklingsländerna. Dessa kvinnodelegaters resor har finansierats ur resefonden.

Klimatförändringen påverkar jordbruket, livsmedels- och vattenförsörjningen, vilka i utvecklingsländerna på landsbygden traditionellt legat på kvinnornas ansvar. Genom att ta kvinnornas potential i beaktande kan man svara på klimatförändringens utmaningar effektivare.

Mer information:

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 7.1.2010

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi