Suoraan sisältöön

Republiken Finlands president: Pressmeddelanden och nyheter

Republiken Finlands President
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
Tal, 15.1.2009

President Halonen vid en festsupé i Stockholm med anledning av Märkesåret 1809

(med reservation för ändringar)

Det unika förhållandet mellan Finland och Sverige återspeglas väl i Ers Majestäts varma hälsningsord och i det faktum att vi alla har samlats här i Stockholm idag. Det är skäl att reflektera över vad vi vill minnas och vad vi vill visa med Märkesåret 1809. Runeberg, en av de största diktarna på det svenska språket säger i Fänrik Ståls Sägner: "Ej med klagan skall ditt minne firas".

General von Döbeln höll den 8 oktober 1809 ett avskedstal för sina trupper på Umeå torg. Han sade sig vara övertygad om att finländarna aldrig kan bli fiender med sitt svenska moderland. Han uppmanade oss att i alla tider förbli moderlandets vänner. Hans ord har besannats. I dag är relationerna mellan Finland och Sverige exceptionellt mångsidiga och nära. Det nordiska samarbetet är en naturlig fortsättning på detta.

Märkesåret påminner oss om att Sverige och Finland var ett rike under mer än sexhundra år. Här ligger delvis förklaringen till att Finland idag är ett demokratiskt nordiskt välfärdssamhälle. Den finska identiteten och samhället började utforma sig redan under den svenska tiden. Mikael Agricola utvecklade det finska skriftspråket och uttrycket ”eget språk, eget sinne” fick betydelse för många finnar.

År 1809 gick Finland en oviss framtid till mötes. Vägen till självständighet var lång, och kampen för att bevara denna har varit tung. Idag hör Finland och Sverige till världens mest utvecklade länder. Vi deltar båda på samma villkor och med samma målsättningar i det internationella samarbetet. Det har gått väl för våra länder sedan det svåra året 1809.

Märkesåret ger oss också en anledning att se framåt. Hur kan vi bäst utveckla och utnyttja gemenskapen mellan Finland och Sverige? Samarbetet inom forskning och utveckling borde ytterligare stärkas; utbytet av studenter och forskare kunde utökas. Säkerhetspolitiskt står vi varandra närmare än någonsin, och det försvarspolitiska samarbetet är till ömsesidig nytta. Det nära samarbetet inom näringslivet kan även fördjupas ytterligare.

Viktigt vore att Märkesåret verkligen märks, så att medborgarna, inte minst skoleleverna får upp ögonen för sitt närmaste grannland. En förutsättning för detta är att vi slår vakt om den svenska kulturen i Finland och den finländska kulturen i Sverige. Också i det avseendet kan våra länder vara ett föregångsområde i Europa.

Låt mig slutligen påminna om att vi också förenas av en gemensam känsla för naturen. Kommande generationer måste få njuta av levande skogar och rena sjöar. Det gäller speciellt Östersjön, som har varit och är vårt gemensamma hav. Östersjön kan räddas bara genom ett målmedvetet internationellt miljöarbete, där Finland och Sverige kan och bör vara föregångsländer.

* * *

För hundra år sedan, år 1909, var det av naturliga skäl inte möjligt att uppmärksamma något märkesår. Att vi idag kan göra det tillsammans under dessa festliga former visar att världen har gått framåt. Runebergs dikt, Molnets Broder, avslutas med uppmaningen att se framåt "med famnen sträckt mot morgonrodnan."

Jag ber att få höja en skål för fortsatt samhörighet mellan våra länder och folk samt för Eders Majestäters egen lycka och välgång.

Tulosta
Bookmark and Share
Tämä dokumentti

Päivitetty 15.1.2009

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi