Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Östersjön

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Nyheter, 11.9.2009

President Halonen stöder de ungas Östersjömöte

Republikens president Tarja Halonen deltog fredagen den 11 september 2009 i de ungas Östersjömöte som ordnades den 10-11 september på Stora Räntan utanför Helsingfors. President Halonen har anvisat för mötet den penningsumma hon fick när hon tilldelades Östersjöpriset. I de ungas Östersjömöte deltog ungdomar i åldern 15-20 år från Finland, Ryssland och Polen. I verkstaden skapade de konstverk utifrån sina egna erfarenheter av Östersjön. Mötet arrangerades av John Nurminens stiftelse, Stora Räntans naturcentrum, S:t Petersburgs kommunala vattenmyndighet Vodokanal och Polens ambassad.


Copyright © Republikens presidents kansli

Baltic Development Forum tilldelade president Halonen sitt Östersjöpris i december 2008. I prismotiveringen prisades president Halonen för sitt långvariga arbete för Östersjöområdet. I motiveringen poängterades speciellt det brev som president Halonen tillsammans med statsminister Vanhanen i början av år 2008 sände till Östersjöstaternas stats- och regeringschefer. I brevet fäste presidenten och statsministern uppmärksamhet vid Östersjöns tillstånd och inbjöd länderna i området till samarbete.

Utöver Baltic Development Forums Östersjöpris har president Halonen också fått WWF:s Baltic Sea Leadership-priset i augusti 2008.


Ordförande Juha Nurminen av John Nurminens Stiftelse (t.v.), president Halonen och biträdande stadsdirektör Pekka Sauri. Copyright © Republikens presidents kansliToppmöte om Östersjön i februari 2010

För att konkretisera samarbetet inom Östersjöområdet har republikens president Tarja Halonen, statsminister Matti Vanhanen och Baltic Sea Group startat ett gemensamt projekt, Baltic Sea Action Summit. Syftet är att sammanföra offentliga och privata Östersjöaktörer och aktörer inom den tredje sektorn som har förbundit sig till konkreta handlingar för att rädda Östersjön.

Projektets synligaste del är toppmötet om Östersjön i februari 2010 i Helsingfors. Alla Östersjöstaternas stats- och regeringschefer kommer att inbjudas till mötet.

>
Copyright © Republikens presidents kansli

 

Baltic Sea Action Summit

Baltic Development Forum

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 21.10.2009

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi