Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Tal och intervjuer

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Tal, 5.2.2012

Republikens president Tarja Halonens tal vid öppnandet av den 63:e insamlingen Gemensamt Ansvar 5.2.2012

Staternas överskuldsättning, eurokrisen och de osäkra framtidsutsikterna har tidvis ställt de enskilda människornas vardag och ekonomiska svårigheter i skuggan.

Trots att levnadsstandarden allmänt sett har förbättrats, har fattigdomen på nytt blivit ett samhällspolitiskt problem i vårt land. De allt längre brödköerna och livligt anlitade matbankerna vittnar om detta. Statistiken visar att fattigdomen har fördubblats under de två senaste decennierna.

Hushållens skuldsättningsgrad är högre än någonsin tidigare. Det här berättar kanske om människornas tilltro till ekonomin och framtiden, men visar också, att hushållen allt oftare blir tvungna att bekosta sin vardag med lånade pengar. Mången riskerar att ramla ner i ett skuldträsk, som det kan vara svårt att ta sig ur på egen hand.

De allmänna orsakerna till skuldsättningen är låga inkomster och överraskande förändringar i livet. Allvarliga sjukdomar, dödsfall inom familjen, arbetslöshet och förändringar i familjestrukturen kan leda till ekonomisk kris – till situationer där det blir svårt att klara av de oundvikliga löpande utgifterna. Situationen blir inte bättre av att den köpkraft som baserar sig på grundtryggheten i och med perioden av stark ekonomisk tillväxt nu släpar efter i utvecklingen när det gäller löneinkomstnivån.

Studerandena, de långtidsarbetslösa och pensionärerna har sällan en ekonomi som tål någon form av överraskningar. Då tillräckliga löneinkomster saknas, är det inte möjligt att få kredit med skälig ränta för skötseln av oförutsedda utgifter. I värsta fall blir en människa i svårigheter tvungen att ta dyra snabblån, som leder till att skuldspiralen bara tilltar.

Vi måste genom vår lagstiftning skydda dem som befinner sig i en sämre situation. Människor i nöd på grund av ekonomiska problem får absolut inte utnyttjas.

Vid sidan av grundtryggheten behöver vi en modell för fungerande och täckande social kreditgivning. Också de fattiga ska ha rätt och möjlighet att få lån enligt villkor som är mänskliga också för kredittagaren.

Med medel från årets insamling Gemensamt Ansvar kommer Garanti-Stiftelsen att starta ett projekt om smålån i syfte att förebygga överskuldsättning. Smålånen med låg ränta är avsedda för personer i ekonomiskt trångmål, som på grund av låga förvärvsinkomster eller anmärkning om betalningsstörningar inte kan få annan kredit till rimligt pris.

Smålån kommer att beviljas för utgifter av engångsnatur, till exempel för hyresgarantier eller oväntade, nödvändiga anskaffningar till hemmet. Vid behov ser man till att kredittagaren får en lämplig stödkontakt för att hjälpa med råd under hela lånetiden.

Vi får inte heller glömma den djupa fattigdom och nöd som finns utanför vårt eget lands gränser. Enligt Världsbankens bedömning lever 1,4 miljarder människor i extrem fattigdom, det vill säga, har en dagsinkomst som är under en euro. De här människorna kämpar varje dag för att klara livhanken.

Förutom finländare hjälper insamlingen Gemensamt Ansvar också nödställda människor i utvecklingsländerna. Med de insamlingsmedel som avsätts för utvecklingssamarbetet kommer man i år att stöda projekt om smålån på gräsrotsnivå i norra Uganda i form av spar- och lånegrupper i byarna. I de här grupperna kommer människor som rebellerna drivit till evakueringsläger och som nu återvänder till sina hembyar att få hjälp med att bygga upp en normal tillvaro och att själva skaffa sig sin utkomst. Kyrkans Utlandshjälp förmedlar hjälpen till Uganda.

Under de år då jag har varit beskyddare för Gemensamt Ansvar har insamlingen lyft fram många olägenheter i vårt samhälle, såsom invandrarnas och de utvecklingsstördas ställning på arbetsmarknaden, barnfattigdomen och närståendevårdarnas svåra ställning.

Den traditionsrika insamlingen Gemensamt Ansvar är en central del av finländarnas identitet. I ett välfärdssamhälle behövs det förutom en fungerande offentlig service, också ett fungerande nätverk av organisationer samt gemensamt ansvarstagande. Varje individs insats behövs för att utveckla vårt gemensamma land och vår gemensamma värld. Republikens president har varit beskyddare för insamlingen Gemensamt Ansvar under dess drygt 60 år långa historia.

Kom med och ta hand om dem som behöver vår hjälp genom att delta i insamlingen Gemensamt Ansvar. Jag förklarar den 63:e insamlingen Gemensamt Ansvar öppnad, och hoppas att medborgarna deltar aktivt i den. Låt oss tillsammans vara vardagsänglar.
 

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 3.2.2012

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi