Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Publikationer, 28.2.2012

President Halonen: Tolv år har gått fort men ändå långsamt

Copyright © Republikens presidents kansli

Republikens president Tarja Halonen gjorde en sammanfattning av sin ämbetsperiod under den sista presskonferensen på Presidentens slott den 28 februari 2012.

"Tolv år har gått fort men ändå långsamt", sade president Halonen. "Det är en lång tid på det personliga planet, men världen förändras och allt sker snabbt."

President Halonen bedömde att det under hennes ämbetsperiod gjorts framsteg i många internationella frågor, såsom FN:s millenniemål samt när det gäller att främja en rättvis globalisering och en hållbar utveckling. "Det här är inte något som en enda person eller president åstadkommit, men jag har haft glädjen att medverka i dessa processer".

Enligt president Halonen hör även Finlands goda grannrelationer och Östersjösamarbetet till det som man lyckats väl med under hennes presidentperiod. Man har gjort framsteg inom jämställdheten, och presidentinstitutionen har blivit öppnare och kommit närmare folket.

Däremot är den ökade ojämlikheten och hatretoriken något som gett anledning till oro. Att ILO:s konvention om ursprungsfolkens rättigheter fortfarande inte har ratificerats i Finland är något som president Halonen anser vara ett bakslag. På det internationella planet har läget i Mellanöstern, där man inte avancerat på önskat sätt, varit en stor besvikelse.

President Halonen ämnar även i fortsättningen delta i samhällsdebatten i hemlandet och hon fortsätter också med sina internationella förtroendeuppdrag. Dessa anknyter bl.a. till FN:s rapport om hållbar utveckling, utvecklandet av FN:s konferens för handel och utveckling UNCTAD samt ordförandeskapet i det globala nätverket för kvinnliga ledare.

Republikens president Tarja Halonens ämbetsperiod avslutas torsdagen den 1 mars 2012, då Republiken Finlands 12:e president Sauli Niinistö tillträder.

 

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 8.3.2012

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi