Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Tal och intervjuer

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Tal, 22.6.2011

Republikens president Tarja Halonens tal till den nya regeringen 22.6.2011

(med reservation för ändringar)

I dag inleder det självständiga Finlands 72:a regering sitt arbete. Regeringen har i enlighet med grundlagen bildats under riksdagens ledning, men denna gång efter en ovanligt arbetsam process.

Det finns säkert flere orsaker till detta. De ekonomiska situationerna i den globala världen har ändrats snabbt, ofta rätt så dramatiskt. Europa har inte varit utanför denna ändring. Tvärtom, det finns många utmaningar som uppstått inom EU. Det senaste riksdagsvalet innebar stora förändringar på det politiska fältet. I mitt tal vid öppnandet av riksmötet önskade jag att dessa förändringar skulle beaktas. Det har man också gjort under regeringsförhandlingarna vad gäller både regeringens sammansättning och regeringsprogrammet.

Regeringssonderarens uppdrag var den här gången mycket utmanande och krävde mycket tid. De olika parternas vilja och förmåga att förbinda sig till samarbete har lett till att en ny regering nu har kunnat utnämnas.

***

Riksdagen har gett er sitt förtroende vid valet av statsminister. Jag ber att få gratulera er till detta. Ni har redan lång erfarenhet som riksdagsledamot och också som finansminister och därmed också som statsministerns ställföreträdare. Också medlemmarna av statsrådet har en ansenlig erfarenhet från samhällets olika sektorer. Regeringen kommer att behöva detta, för tiden framöver liksom de målsättningar regeringen själv ställt, är synnerligen utmanande. Att leda en regering som består av sex partier kräver att statsministern också i fortsättningen har uthållighet och tålamod – och att ni alla har förmåga och vilja att samarbeta.

***

Jag tror, att det är lätt både för mig själv och för en stor grupp finländare att instämma i de mål för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik som skrivits in i regeringsprogrammet. Det är i Finlands intresse att den internationella stabiliteten, säkerheten, freden, rättvisan och hållbara utvecklingen stärks. Främjandet av demokratin, de mänskliga rättigheterna och rättsstaten driver på ett effektivt sätt dessa målsättningar framåt.

I riksdagsvalet framgick det att många medborgare förhåller sig kritiskt till Europeiska unionen. Det är viktigt att man tar detta budskap på allvar. Öppenhet och det civila samhällets medverkan är centrala medel när det gäller att skapa förtroende för EU-politiken.

Det har bekymrat mig att rasismen och främlingsfientligheten har ökat i Finland. Jag kan förstå att de bakomliggande problemen förorsakar oro, men rasism är fel svar. Jag är nöjd, att regeringen förbinder sig att målmedvetet motarbeta dessa företeelser.

Regeringen har också förbundit sig att förbättra situationen för de allra fattigaste. Jag hoppas att man lyckas uppnå detta mål planenligt, och att vi kan få ett slut på de ökande samhälleliga skillnaderna. I det nuvarande ekonomiska läget är målsättningen ambitiös, men nödvändig med tanke på rättvishet samt med tanke på människornas vardag och trygghet i vårt samhälle.

Likvärdigheten mellan medborgarna betonas också i regeringens linje när det gäller våra nationalspråk – finska och svenska.

***

Jag önskar den nya regeringen och alla dess medlemmar uthållighet, sisu och framgång i arbetet för nationen.

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 23.6.2011

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi