Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Make: Biografi

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek

Doktor Pentti Arajärvis biografi

Pentti Arajärvi är född den 2 juni 1948 i Helsingfors. Han har avlagt juris kandidatexamen vid Helsingfors universitet år 1972, juris licentiatexamen år 1996 och juris doktorsexamen år 2003.

Pentti Arajärvi inledde sin arbetskarriär som tjänsteman vid undervisningsministeriet. Han arbetade som regeringssekreterare, undervisningsråd och ledande projektsekreterare vid ministeriet åren 1972-1984.

Arajärvi arbetade i Finlands riksdag från och med år 1984 som sekreterare för socialutskottet, sedermera social- och hälsovårdsutskottet, samt ekonomiutskottet. Tjänsten som utskottsråd skötte han fram till den 1 mars 2000, då Tarja Halonens presidentperiod började. Han har sedan dess varit tjänstledig. Åren 1986-87 arbetade han som politisk sekreterare för undervisningsministern samt åren 1997-98 som sakkunnig med uppgift att granska lagstiftningen om utkomstskyddet.

Under Tarja Halonens presidentperiod har Pentti Arajärvi åren 2000 – 2002 arbetat som ledande forskare vid Folkpensionsanstalten med uppgift att reda ut förhållandet mellan lagstiftningen om utkomstskyddet och de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt gemenskapsrätten.

Åren 2003-2006 arbetade Arajärvi som tf. professor i socialrätt vid Joensuu universitet. För åren 2006-2011 är han utnämnd till professor i socialrätt och utbildningsrätt vid Joensuu universitet. Professorstjänsterna är deltidstjänster. År 2003 var han också utredare för undervisningsministeriet med uppgift att undersöka utkomstmöjligheterna och avgifterna vid vuxenstudier samt beskattningen inom vuxenutbildningen, utredare med uppgift att reda ut frivilligorganisationernas verksamhetsförutsättningar år 2006 och utredare för inrikesministeriets projekt om sysselsättningshinder för invandrare och inkomstfällor år 2008.

Pentti Arajärvi har aktivt verkat i olika frivilligorganisationer inom undervisningen, socialväsendet och idrotten. Han hör bl.a. till flera människorättsorganisationer och deltar i arbetet som främjar barnpsykiatrisk forskning och kampen mot droger. Han har också varit medlem i Helsingfors stads utbildningsnämnd åren 1989-2000. Han har varit ordförande, medlem och sekreterare i ett flertal arbetsgrupper och kommittéer.

Pentti Arajärvi har skrivit böcker om lagstiftningen gällande undervisningsväsendet, om välfärdssamhället och den lagstiftning som berör detta område samt om relationen mellan Finland och Europa. Hans doktorsavhandling har titeln ”Toimeentuloturvan oikeellisuus, toimeentuloturvaa koskevan lainsäädännön suhde perustuslakiin, erityisesti perusoikeuksiin, ihmisoikeuksiin ja yhteisöoikeuteen” (Utkomstskyddets riktighet,  lagstiftningen om utkomstskyddet i relation till grundlagen, särskilt de grundläggande fri- och rättigheterna, de mänskliga rättigheterna och gemenskapsrätten).

Pentti Arajärvi har också  publicerat ett flertal artiklar speciellt om utbildning, socialskyddet och de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna.
 

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 21.9.2010

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi