Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Pressmeddelanden och nyheter

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Nyheter, 25.10.2008

President Halonen i Kina: Asien och Europa har funnit varandra

”Asien och Europa har funnit varandra”, konstaterade republikens president Tarja Halonen vid en presskonferens i Peking lördagen den 25 oktober, under ASEM7-toppmötet för de asiatiska och europeiska länderna. President Halonen var nöjd och glad över att kampen mot klimatförändringen kvarstår som ett primärt mål trots finanskrisen och det försvagade ekonomiska läget. Krisen tvingar oss dock att granska globaliseringen ur ett annat perspektiv än tidigare och att se över de överdrivet fria finansmarknaderna. ASEM-mötet, som avslutades på lördagen, godkände deklarationer om finanskrisen och hållbar utveckling. Enligt president Halonen har ASEM:s diskussioner utvecklats i en öppnar och friare riktning. President Halonen deltog redan vid det första ASEM-mötet år 1996 i Bangkok i egenskap av utrikesminister.


I strävan efter att skapa demokratiska, legala och gemensamma ramar för globaliseringen har ASEM en viktig ställning, sade president Halonen. Bild: Xinhua/Lan Hongguang

President Halonen talade vid toppmötets öppningssession den 24 oktober efter Kinas president Hu Jintao, i egenskap av företrädare för det förra ASEM-mötets värdland. I sitt tal betonade hon att det aktuella ekonomiska läget inte får bromsa upp kampen mot klimatförändringen. ”Vi behöver nu en stark global överenskommelse mer än någonsin tidigare”.

Enligt president Halonen klarar vi oss ur den aktuella finanskrisen genom konkreta åtgärder och ett intensivare internationellt samarbete. Händelserna på finansmarknaderna och inom världsekonomin har emellertid konsekvenser för oss alla. ”Vår övertygelse är att alla måste förhålla sig öppet till en verklig reform av det internationella finansieringssystemet”.

ASEM fördjupar den politiska dialogen

I strävan efter att skapa demokratiska, legala och gemensamma ramar för globaliseringen har ASEM en viktig ställning. ”Partnerskapet mellan Asien och Europa har under de gångna tolv åren frambringat en större politisk dialog, starkare ekonomiska relationer och djupare samarbete när det gäller sociala frågor och kulturutbyte”, sade president Halonen. ”Det bidrar till att stärka globala värderingar, särskilt i fråga om mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen".

Under toppmötets öppningsdag deltog president Halonen också i en session om det världsekonomiska läget och skötseln av den internationella finanskrisen. På kvällen deltog hon i en arbetsmiddag med Kinas premiärminister Wen Jiabao som värd. Före mötet inleddes hade president Halonen torsdagen den 23 oktober bilaterala möten med Kinas president Hu Jintao och Vietnams premiärminister Nguyen Tan Dung. Under en arbetssession om hållbar utveckling lördagen den 25 oktober höll president Halonen Finlands anförande och träffade Filippernas president Gloria Macapagal-Arroyos.

ASEM7-toppmötet hade globala frågor som tema. Av dessa behandlades stärkandet av multilateralismen och utvecklingsmålen för millenniet, klimatförändringen och energi, dialogen mellan kulturerna och religionerna, stärkandet av handeln och investeringarna mellan Asien och Europa samt aktuella regionala frågor. Även det världsekonomiska läget och hanteringen av den internationella finanskrisen var frågor som diskuterades vid toppmötet. Klimatfrågorna, den sociala utvecklingen och de mänskliga rättigheterna är Finlands prioritetsområden i ASEM-samarbetet.

ASEM är ett samarbetsforum mellan de europeiska och asiatiska länderna, som samlar stats- och regeringscheferna till en diskussion om aktuella frågor vartannat år. Det förra toppmötet, ASEM6, arrangerades i Finland hösten 2006. ASEM består för närvarande av 43 medlemsländer samt Europeiska kommissionen och de sydostasiatiska ländernas organisation ASEAN.


Stats- och regeringscheferna i gruppbilden. Bild: Xinhua/Lan Hongguang

ASEM7-toppmötet

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 18.11.2008

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi