Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Pressmeddelanden och nyheter

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Nyheter, 21.2.2011

President Halonen i Namibia: Mot ett bredare samarbete

Copyright © Republikens presidents kansliRepublikens president Tarja Halonen och Namibias president Hifikepunye Pohamba i Windhoek den 22 februari 2011. Copyright © Office of the President of the Republic of Finland

Samarbetet mellan Finland och Namibia har djupa rötter, påpekade republikens president Tarja Halonen i Windhoek tisdagen den 22 februari 2011. I programmet för statsbesöket i Namibia ingick officiella diskussioner med Namibias president Hifikepunye Pohamba och möten med medborgarorganisationer.

Ett av syftena med statsbesöket är att ”respektera det förflutna och tillsammans bygga framtiden”, sammanfattade president Halonen när hon svarade på mediernas frågor.

I de officiella diskussionerna mellan presidenterna behandlades investeringsutsikterna i Namibia, samarbetet inom områdena utbildning och god förvaltning samt det aktiva samarbetet mellan medborgarorganisationerna. Andra diskussionsämnen var EES-förhandlingarna mellan Namibia och EU, situationen i södra och norra Afrika samt den regionala integrationen.

Besöket har fått ett mycket varmt mottagande i Namibia. Relationerna mellan Finland och Namibia har sin grund i de finländska missionärernas verksamhet i norra Namibia, där finländarna grundade kyrkor, skolor och sjukhus. ”Den första vita människa jag såg var finländare”, berättade president Pohamba när han öppnade de förhandlingar som fördes under ledning av presidenterna.

Bredare samarbete

Copyright © Republikens presidents kansliCopyright © Republikens presidents kansli

Finland och Namibia har gått från traditionellt utvecklingssamarbete mot ett bredare ekonomiskt samarbete, vilket ger nya möjligheter till ett mångsidigt ekonomiskt, kulturellt och politiskt samarbete, sade president Pohamba. Som exempel nämndes samarbetet mellan geologiska forskningscentralen och Namibias gruvministerium.

President Pohamba hoppades att finländska företag ska investera i Namibias växande gruvindustri, metallindustri och livsmedelsindustri. Han hoppades särskilt att namibiska jordbruksprodukter släpps ut på den finländska marknaden.

President Halonen påpekade att både Finland och Namibia respekterar demokratin, rättsstatsprinciperna och de mänskliga rättigheterna på ett sätt som man i många länder bara kan drömma om. Arbetslösheten är dock en stor utmaning eftersom det är svårt för de unga att bli delaktiga i samhället utan en ordentlig arbetsplats.

Rejäl handel och energi

Rättvisemärkta produkter har blivit mycket populära i Finland, berättade president Halonen. Förnybar energi ger för sin del nya möjligheter särskilt för små och medelstora företag.

”Miljövänlig teknik kan främja både den ekonomiska tillväxten och uppkomsten av arbetsplatser. Finland har kunnande på detta område, liksom även när det gäller mer traditionella energiformer och i synnerhet energieffektivitet”, sade president Halonen.

Vid medborgarorganisationernas möte på tisdag eftermiddag behandlades fackföreningssamarbete, utveckling av företagsamheten och jämställdhetsfrågor. Även lokala handikapporganisationer presenterade olika samarbetsprojekt.

I programmet för statsbesökets sista dag, onsdagen den 23 februari, ingår ett besök i staden Ondangwa i norra Namibia. Där bekantar sig president Halonen bland annat med en skola och ett sjukhus, som har grundats av finländare. De renoveringar som pågår där för närvarande har delvis finansierats av Finland.

Från Namibia reser president Halonen till Kapstaden i Sydafrika, där det arrangeras ett möte för FN:s högnivåpanel om global hållbarhet den 24-25 februari. President Halonen delar panelens ordförandeskap med Sydafrikas president Jacob Zuma.

President Halonen återvänder till Finland lördagen den 26 februari.

 

Bilder

Statsbesök till Namibia 21.-23.2.2011. Copyright © Republikens presidents kansliStatsbesök till Namibia 21.-23.2.2011. Copyright © Republikens presidents kansliStatsbesök till Namibia 21.-23.2.2011. Copyright © Republikens presidents kansli
Statsbesök till Namibia 21.-23.2.2011. Copyright © Republikens presidents kansliStatsbesök till Namibia 21.-23.2.2011. Copyright © Republikens presidents kansliStatsbesök till Namibia 21.-23.2.2011. Copyright © Republikens presidents kansli
Statsbesök till Namibia 21.-23.2.2011. Copyright © Republikens presidents kansliStatsbesök till Namibia 21.-23.2.2011. Copyright © Republikens presidents kansliStatsbesök till Namibia 21.-23.2.2011. Copyright © Republikens presidents kansli
Statsbesök till Namibia 21.-23.2.2011. Copyright © Republikens presidents kansliStatsbesök till Namibia 21.-23.2.2011. Copyright © Republikens presidents kansliStatsbesök till Namibia 21.-23.2.2011. Copyright © Republikens presidents kansli
Statsbesök till Namibia 21.-23.2.2011. Copyright © Republikens presidents kansliStatsbesök till Namibia 21.-23.2.2011. Copyright © Republikens presidents kansliStatsbesök till Namibia 21.-23.2.2011. Copyright © Republikens presidents kansli

 

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 25.2.2011

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi