Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Pressmeddelanden och nyheter

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Nyheter, 24.12.2002

Republikens presidents julhälsning till de finländska fredsbevararna som tillbringar julen utomlands 24.12.2002


Foto: Lehtikuva

Bästa fredsbevarare

Finlands traditioner när det gäller den fredsbevarande verksamheten sträcker sig över en tidsperiod av mer än 45 år, och över 43 000 finländare har bidragit med sin egen betydelsefulla insats i olika operationer där det gällt att upprätthålla fred och minska det
mänskliga lidandet. Också nu tjänstgör över tusen finländare i nio olika fredsbevarande operationer.

Finländarnas deltagande i fredsbevarande uppgifter stöder demokrati, rättsstats principen och en stärkandet av de mänskliga rättigheterna. Genom krishanteringssamarbetet skaffar vi erfarenheter som är till nytta för oss också när det gäller att upprätthålla det nationella försvaret och den nationella krisberedskapen.

Det gångna året har i alla operationer varit arbetsdrygt och brådskande. I det dagliga slitet glömmer vi ibland bort hur viktig den fredsbevarande verksamheten är, inte bara för medborgarna i de länder där ni utför er gärning, utan också för den internationella
gemenskapen och för Finland. Jag har vid ett flertal tillfällen, både här hemma och utomlands, fått ta emot mycket tack för det arbete som ni utför i svåra förhållanden. Med ert berömvärda arbete har ni fört vidare de ansedda finländska principerna för fredsbevarande verksamhet, och ytterligare förstärkt vårt rykte som ett ledande land för denna verksamhet. Samtidigt skapar er verksamhet på sitt eget sätt en bild av finländarna. Ni utgör levande exempel på finländska män och kvinnor bland medmänniskorna.

Det dagliga slitet under det år som gått har säkert också tärt på krafterna för var och en av er. Jag hoppas och tror att ni alla under julen samlar styrka och förtröstan inför det nya året.

På grund av ert uppdrag tvingas ni vara långa tider ifrån era närmaste. Familjens och de närståendes betydelse stärks av att ni tillfälligt år ifrån dem. Jag hoppas att ni alla har möjlighet att vara i kontakt med era nära och kära under julhelgen.

Julen är fredens och den goda viljans fest. Därför lämpar den sig så väl som fest för er som är fredsbevarare och i ert vardagliga arbete sprider samma anda under årets alla dagar.

Jag vill tacka er alla för det arbete för den fredsbevarande verksamheten som ni utför i så krävande förhållanden. Reservera tid för er själva och kom ihåg era närmaste här i hemlandet, de minns nog er. Jag önskar er och era närmaste en fridfull jul och ett gott
nytt år 2003.

Skriv ut
Bookmark and Share

Uppdaterat 27.12.2002

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi