Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Ställning och uppgifter: Offentliga framträdanden

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek

Offentliga framträdanden

I republikens presidents offentliga framträdanden ingår tal, uttalanden, hälsningar, intervjuer och presskonferenser. Presidenten uppträder också på andra sätt i offentligheten vid de tidpunkter han eller hon finner det vara behövligt och ändamålsenligt med tanke på utövandet av presidentämbetet. Presidenten hedrar bl.a. olika festligheter med sin närvaro.

I officiella besök som republikens president företar utomlands eller som andra statsöverhuvuden företar i Finland ingår för det mesta ett eller flera tal av presidenten. I samband med besök och resor träffar presidenten också ofta företrädare för massmedierna.

Under årets lopp håller presidenten vid olika evenemang tiotals tal som läggs ut på denna webbplats. Till de årligen återkommande talen hör bl.a. nyårstalet och riksdagstalen.

Nyårstalet

Republikens presidents nyårstal hålls på nyårsdagen den 1 januari. President P. E. Svinhufvud höll det första nyårstalet i radio 1935. Det första TV-sända nyårstalet hölls 1958 av president Urho Kekkonen. År 1993 höll statsminister Esko Aho nyårstalet i stället för president Mauno Koivisto.

Riksdagstalet

Enligt grundlagen förklarar republikens president  riksmötet öppnat och riksdagens arbete avslutat för respektive valperiod. Presidenten håller således tal vid riksmötets öppnande och när valperioden avslutas.

Öppnings- och avslutningshögtidligheterna inleds i Helsingfors domkyrka med riksdagsgudstjänst, varefter presidenten och riksdagsledamöterna förflyttar sig till riksdagshuset. Vid riksmötets öppnande i riksdagen talar presidenten och talmannen svarar. Vid avslutningen är ordningen den motsatta.

Övriga tal under året

Republikens president har sedan 1950 förklarat kyrkans insamling Gemensamt ansvar öppnad genom ett tal, först i radio och senare också i TV. Insamlingens öppningstal hålls vanligtvis första söndagen i februari.

Republikens president har från 1945 till 2005 förklarat krigsinvalidveckan och krigsinvalidernas höstinsamling öppnade genom ett tal, först i radio och senare också i TV. Krigsinvalidernas höstinsamling ordnades sista gången 2005.

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 21.2.2012

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi