Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Pressmeddelanden och nyheter

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Nyheter, 21.11.2005

Toppmöte om Europa-Medelhavspartnerskapet i Barcelona

Utrikesministeriet Pressmeddelande 21.11.2005

Europa-Medelhavspartnerskapet, även kallat Barcelonaprocessen, håller toppmöte i Barcelona i Spanien den 27-28 november med anledning av processens tioårsdag. Finland representeras vid mötet av en delegation ledd av republikens president Tarja Halonen.

I samarbetsprocessen deltar förutom EU-länderna även tio partnerländer i Medelhavsområdet, det vill säga Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Syrien, Turkiet, Tunisien och den palestinska administrationen. Samarbetet inleddes vid ett utrikesministermöte i Barcelona år 1995. Samarbetet innefattar bland annat en politisk dialog och främjande av kommersiella, ekonomiska och kulturella relationer.

I praktiken sköts EU:s bilaterala relationer till partnerländerna inom ramen för de associeringsavtal som ingåtts med länderna. Avtalen har ratificerats med alla länder utom Syrien.

Det mellanstatliga samarbetet kompletteras av den parlamentariska församlingen som grundats inom ramen för processen och av ett brett nätverk inom det civila samhället. Dessutom har Anna Lindh-stiftelsen i Alexandria i Egypten inrättats för att främja dialogen mellan olika kulturer. Samarbetsprojekt mellan EU och partnerländerna finansieras med det så kallade Medaprogrammet och dessutom bland annat med finansieringsinstrumentet FEMIP, som grundats inom ramen för Europeiska investeringsbanken EIB.

Vid det aktuella toppmötet har man för avsikt att granska resultaten av den tioåriga verksamheten och dra upp riktlinjer för den kommande femårsperioden. Toppmötet skall även godkänna en slutdeklaration och en uppförandekod för kampen mot terrorism, en Code of Conduct.

Riksdagens talman Paavo Lipponen deltar i en konferens för talmännen i Medelhavsländernas parlament som föregår toppmötet och Elisabeth Rehn deltar i EUROMED:s kvinnokonferens.

Närmare upplysningar: utrikesrådet Risto Veltheim, tfn 09 1605 6031, 040 748 2697, eller enhetschef Eija Rotinen, tfn 09 1605 6538, enheten för Mellanöstern och Nordafrika, utrikesministeriet

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 21.11.2005

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi