Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Pressmeddelanden och nyheter

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Nyheter, 11.11.2004

Republikens president Tarja Halonens yttrande med anledning av den palestinske presidenten Yasser Arafats bortgång

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 11.11.2004

Vi har i dag med stor sorg mottagit meddelandet att president Yasser Arafat är död. Jag vill framföra mitt deltagande till hans familj och alla palestinier.

Med Arafat har en viktig epok i palestiniernas historia gått ur tiden. Från och med 1960-talet var Arafat symbolen för sitt folks självständighetssträvanden och ledaren för dess befrielserörelse. År 1996 valdes Arafat genom demokratiska val till president för den palestinska förvaltningen. Förvandlingen från frihetskämpe till statsman är inte lätt.

Arafat var känd som en man som gav sig hän åt sitt arbete och som hade en outsinlig energi. De senaste decenniernas fredssträvanden förde Arafat och palestinierna närmare målet, ett självständigt Palestina. Som erkänsla för detta arbete fick Arafat Nobels fredspris tillsammans med premiärminister Rabin och utrikesminister Peres 1994.

De senaste åren har, som vi sett, emellertid åter fört in hela området i en tid av instabilitet och våld och palestinierna längre bort från den hägrande drömmen. Vi måste nu alla, såväl palestinier och israeler som hela det internationella samfundet – arbeta för att vi snart kan återgå till förhandlingsprocessen och uppnå en bestående fred i området.

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 11.11.2004

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi