Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Pressmeddelanden och nyheter

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Nyheter, 29.12.2004

Uttalande av republikens president Tarja Halonen med anledning av naturkatastrof i Asien

Jordbävningen vid Indonesiens kust annandag jul och de svallvågor som följde på den har orsakat ofattbart stor förödelse och mycket mänskligt lidande. Enligt uppgifterna hittills har till och med över 100.000 personer omkommit. Antalet skadade personer och personer som mist sina hem är mångdubbelt.

Den förödelse som naturkatastrofen orsakat berör människor över hela världen, också oss finländare. Enligt researrangörerna befann sig ca 3 000 finländska resenärer i katastrofområdet. I området fanns dessutom hundratals finländare som reser på egen hand.

Hittills har vi av myndigheterna fått bekräftade uppgifter om att fyra finländare omkommit. Med hänsyn till katastrofens omfattning får vi bereda oss på att antalet omkomna finländare kommer att stiga ytterligare.

Jag vill uttrycka min medkänsla med alla dem som orsakats lidande och framföra mitt djupa deltagande till dem som mist någon närstående person i katastrofen. Jag delar likaså den oro som de finländare känner som ännu inte fått någon information om sina käras öde. Ni är inte ensamma. Vi finländare tar alla gemensamt del i er sorg och er oro.

Hjälparbetet i olycksområdet inleddes omedelbart och arbetet fortgår. Finlands regering fattade snabbt beslut om evakuering av de finländare som befinner sig i katastrofområdet. Lokala invånare, resenärer som klarat sig undan olyckan, organisationer, researrangörer och myndigheter har med gemensamma krafter gett nödställda människor all den hjälp som varit möjlig i de svåra förhållandena. Jag vill här framföra mitt tack och mitt stöd till alla som deltagit i hjälparbetet. Jag följer fortsättningsvis läget i nära samråd med regeringen och myndigheterna.

Sorg råder i Finland. De närstående som varit med om katastrofen behöver stöd också i framtiden. Låt oss hjälpa dem i solidarisk anda.

De länder i området som lidit skada på grund av jordbävningen och svallvågorna och invånarna i dessa länder behöver också vår medkänsla och hjälp. I många områden måste livet byggas upp från början. Detta lyckas endast med gemensamma ansträngningar. Låt oss vara beredda på det.

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 1.1.2005

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi