Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Pressmeddelanden och nyheter

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Nyheter, 5.12.2008

Republikens presidents hälsning på självständighetsdagen till utlandsfinländska organisationer den 6 december 2008

Finland är idag en del av en allt internationellare värld; vi är medlemmar i Europeiska Unionen och deltar aktivt i internationella organisationers, som Förenta Nationernas verksamhet. Också vårt näringsliv och organisationsliv har blivit internationella i och med globaliseringen.

Detta tar sig uttryck i en ökad rörlighet. Man flyttar både från och till Finland för att arbeta, studera och tillbringa sina pensionsdagar. Människor flyttar från ett land till ett annat i olika skeden av sina liv.

Ni, finländare ute i världen, påverkar i hög grad bilden av Finland. Var och en av er utför ett viktigt arbete som sändebud för Finland och det finländska. Ni förmedlar också era intryck från utlandet till Finland och berikar på så sätt det finländska. Det arbete ni utför och de nätverk ni skapar är oersättliga. Det är viktigt för Finland att ni utlandsfinländare bevarar banden till hemlandet.

Jag vill framföra mina varma hälsningar till er på Finlands 91:a självständighetsdag.

Tarja Halonen
Republikens president

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 5.12.2008

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi