Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Östersjön

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Nyheter, 8.2.2010

Republikens president Tarja Halonens Östersjöåtagande

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 8.2.2010

I Östersjömötet som arrangeras i Helsingfors onsdagen den 10 februari deltar politiska ledare, företag och organisationer i en ny typ av toppmöte. Baltic Sea Action Summit har tillkommit på gemensamt initiativ av republikens president Tarja Halonen, statsminister Matti Vanhanen och Baltic Sea Action Group. Mötet bringar samman områdets aktörer inom den offentliga, privata och tredje sektorn som har förbundet sig till konkreta åtgärder Östersjön till godo.

President Halonen ger sitt fulla stöd åt de åtaganden statsminister Matti Vanhanen har meddelat. Åtagandena visar att regeringen är starkt förbunden att vidta åtgärder för att förbättra Östersjön. Därtill åtar sig president Halonen att fortsätta arbetet för Östersjön.

Republikens president Tarja Halonens åtaganden gällande Östersjön är följande:

Mitt första åtagande har varit att tillsammans med statsminister Matti Vanhanen och Baltic Sea Action Group sammankalla till ett Baltic Sea Action Summit toppmöte i Helsingfors den 10 februari 2010. Jag är mycket nöjd med deltagandet i mötet och deltagarnas åtaganden.

Mitt andra åtagande är att främja Baltic Sea Action Summit processen för ett renare Östersjön också efter mötet i Helsingfors på en bred front tillsammans med medborgarorganisationer och näringslivet.

Som tredje åtagande kommer jag, då jag träffar mina kolleger från Östersjöområdet, att poängtera verkställandet av HELCOM:s aktionsplan för Östersjön.

Som fjärde åtagande kommer jag att uppmuntra riksdagen och de genom val utsedda medlemmarna av andra instanser samt dem som deltar i valkampanjer att verka för ett renare Östersjön.

Som femte åtagande kommer jag att vädja till ungdomarna, att de skulle delta i hjälparbetet. Jag stöder de ungas verksamhet, som har som mål att förbättra Östersjöns tillstånd.

Jag föreslår vidare, att vi börjar fira en årliga Östersjödag, med avsikt att öka kännedomen om och förstärka våra åtaganden att hjälpa Östersjön.
 

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 8.2.2010

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi