Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Ställning och uppgifter: Flagga

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek

Flagga

Historia

StatsflagganStatsflaggan

Finlands flagga härstammar från mitten av 1800-talet, då man började diskutera möjligheten att identifiera de egna fartygen. De finländska handelsfartygen hade blivit anfallna av fiender till Ryssland, och det här ville man i framtiden undvika genom att segla under eget handelsflagg.

Detta var också förknippat med att Alexander II år 1861 hade stadfäst Nyländska Jaktklubbens stadgar, där det bl.a. bestämdes att flaggan för de till klubben hörande farkosterna skall vara "hvit med blått kors samt med Nylands läns vapen fullständigt i öfre hörnet". År 1862 bestämdes det att också andra segelföreningar skulle ha en likadan flagga försedd med ifrågavarande orts vapen. Detta var sedan prejudicerande när man vid 1863 års lantdag lade fram ett förslag i syfte att skapa en flagga för hela storfurstendömet. Eftersom ärendet över huvud taget inte fick tas upp till behandling, förföll frågan. Men frågan om flaggan betraktades alltjämt som intressant och i tidningspressen presenterades många förslag till "Finlands flagga".

Under ofärdsåren aktualiserades frågan om flaggan igen: nu skapades den på vapnet baserade "Lejonfanan". När färgerna i flaggan diskuterades visade sig alternativen rödgult och blåvitt ha det största understödet. Bland förslagen till motiv dominerade korsmotivet.

När Finland blivit självständigt 1917 blev frågan om flaggan åter aktuell. Landet skulle givetvis ha en egen officiell flagga. Eftersom man inte kunde skapa klarhet i frågan, användes lejonfanan tillfälligt som Finlands flagga.

Efter medborgarkriget togs frågan om flaggan upp till förnyad behandling och i det här skedet stannade man för en blåvit korsflagga. Motivet var enhetligt i förhållande till de andra nordiska flaggorna, men avvek genom sin färgsättning dock tillräckligt från dessa.

Nuvarande flaggan

Presidentens flaggaPresidentens flagga

Enligt den nuvarande lagen om Finlands flagga är statsflaggan Finlands första flagga. Statsflaggan har ett blått kors på vit botten och i mitten av korset finns Finlands vapen.

Ur denna flagga härleds de andra flaggorna, såsom den ordinära flaggan utan vapen, den tretungade militärflaggan försedd med vapen samt presidentens tretungade flagga försedd med vapen och ett frihetskors i det övre fältet.

Ytterligare information finns på  inrikesministeriets webbplats.

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 20.8.2009

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi