Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Pressmeddelanden och nyheter

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Nyheter, 29.3.2011

President Halonen i Turkiet och Serbien

Turkiets president Abdullah Gül gjorde ett officiellt besök i Finland i oktober 2008. Copyright © Republikens presidents kansliTurkiets president Abdullah Gül och president Tarja Halonen. Copyright © Republikens presidents kansli

 

Turkiets EU-medlemsförhandlingar samt de förändringar som nu pågår i Mellanöstern och Nordafrika behandlades vid republikens president Tarja Halonens och Turkiets president Abdullah Güls diskussioner den 29 mars i Istanbul. President Halonen och doktor Pentti Arajärvi besöker Turkiet och Serbien den 28 mars – 1 april 2011.

De goda och långvariga relationerna mellan Turkiet och Finland betonades starkt vid presidenternas möte. President Gül sade att år 1999 var rentav en historisk vändpunkt, eftersom Turkiet vid toppmötet i Helsingfors fick status som kandidatland för EU-medlemskap. President Gül tackade också Finland för den konsekventa inställning landet haft i Turkiets EU-förhandlingar.

Reformer är nödvändiga

Enligt president Halonen för de reformer som är nödvändiga för Turkiets EU-medlemskap gott med sig uttryckligen för Turkiet självt. Alla kandidatländer bör behandlas likvärdigt, konstaterade president Halonen. EU-medlemsförhandlingarnas långsamma takt har väckt mycket diskussion och t.o.m. frustration i Turkiet.

President Gül betonade Finlands kompetens inom energisektorn och hoppades på samarbete särskilt inom kärnenergisäkerhet, förnybara energikällor och energisparande. President Halonen påminde om att energin är en del av hållbar utveckling. Nya och förnybara energikällor är viktiga, och man stöder nya energiformers genombrott. President Halonen lovade att till regeringen framföra en hälsning om vikten av energisamarbete.

Vid diskussionerna mellan president Halonen och talmannen i Turkiets parlament Mehmet Ali Şahin behandlades möjligheterna att utveckla företagens samarbete, och presidenten lovade förmedla denna hälsning till företagsledningen i Finland.

Turkiet inspirerar

Turkiet anses ofta vara ett slags modelland för många andra länder i området. Enligt talman Mehmet Ali Şahin vill Turkiet inte vara ett modelland, men nog ett inspirerande exempel på ett land som har muslimsk befolkning och europeisk demokrati.

I republikens presidents följe ingår bl.a. Helsingfors universitets kansler Ilkka Niiniluoto och riksdagsledamot Jacob Söderman. Finlands och Turkiets vetenskapssamarbete håller på att öka. Turkarna var mycket intresserade av riksdagsledamot Jacob Södermans erfarenheter som den första Europeiska ombudsmannen, och han torde få en inbjudan till Turkiet för att fortsätta diskussionerna.

Under besökets andra dag besökte president Halonen staden Şanliurfa i sydöstra Turkiet. Hon träffade ledningen för området och bekantar sig med GAP-projektet, ett på vattentillgång specialiserat infrastrukturprogram, med vars hjälp man försöker förbättra levnadsförhållanden på området. Presidenten besökte också ett stödcentrum för kvinnor och barn och höll ett tal vid universitet Harran.

EU-medlemskap och ekonomiskt samarbete diskuterades i Serbien

Copyright © Republikens presidents kansliRepublikens president Tarja Halonen och Serbiens president Boris Tadić. Copyright © Republikens presidents kansli

Under sitt statsbesök i Serbien den 31 mars – 1 april träffade president Halonen Serbiens president Boris Tadić, besökte landets parlament och träffade parlamentets talman.

Vid diskussionerna med president Tadić behandlades framför allt Serbiens EU-utsikter och integrationsprocessen. I fråga om de bilaterala relationerna framhävdes vikten av ekonomiskt samarbete, och presidenterna konstaterade att det finns möjligheter till ett intensivare samarbete mellan finländska och serbiska företag. Vid diskussionerna ägnades samarbetet på området för energieffektivitet särskild uppmärksamhet.

President Halonen träffade också serbiska frivilligorganisationer och besökte staden Novi Sad i den autonoma provinsen Vojvodina.

Bilder från Turkiet

Officiellt besök i Turkiet 28.-30.3.2011. Copyright © Republikens presidents kansliOfficiellt besök i Turkiet 28.-30.3.2011. Copyright © Republikens presidents kansliOfficiellt besök i Turkiet 28.-30.3.2011. Copyright © Republikens presidents kansli
Officiellt besök i Turkiet 28.-30.3.2011. Copyright © Republikens presidents kansliOfficiellt besök i Turkiet 28.-30.3.2011. Copyright © Republikens presidents kansliOfficiellt besök i Turkiet 28.-30.3.2011. Copyright © Republikens presidents kansli
Officiellt besök i Turkiet 28.-30.3.2011. Copyright © Republikens presidents kansliOfficiellt besök i Turkiet 28.-30.3.2011. Copyright © Republikens presidents kansliOfficiellt besök i Turkiet 28.-30.3.2011. Copyright © Republikens presidents kansli
Officiellt besök i Turkiet 28.-30.3.2011. Copyright © Republikens presidents kansliOfficiellt besök i Turkiet 28.-30.3.2011. Copyright © Republikens presidents kansliOfficiellt besök i Turkiet 28.-30.3.2011. Copyright © Republikens presidents kansli
Officiellt besök i Turkiet 28.-30.3.2011. Copyright © Republikens presidents kansliOfficiellt besök i Turkiet 28.-30.3.2011. Copyright © Republikens presidents kansliOfficiellt besök i Turkiet 28.-30.3.2011. Copyright © Republikens presidents kansli
Officiellt besök i Turkiet 28.-30.3.2011. Copyright © Republikens presidents kansliOfficiellt besök i Turkiet 28.-30.3.2011. Copyright © Republikens presidents kansliOfficiellt besök i Turkiet 28.-30.3.2011. Copyright © Republikens presidents kansli

Bilder från Serbien

Statsbesök i Serbien 31.3.-1.4.2011. Copyright © Republikens presidents kansliStatsbesök i Serbien 31.3.-1.4.2011. Copyright © Republikens presidents kansliStatsbesök i Serbien 31.3.-1.4.2011. Copyright © Republikens presidents kansli
Statsbesök i Serbien 31.3.-1.4.2011. Copyright © Republikens presidents kansliStatsbesök i Serbien 31.3.-1.4.2011. Copyright © Republikens presidents kansliStatsbesök i Serbien 31.3.-1.4.2011. Copyright © Republikens presidents kansli

 

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 4.4.2011

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi