Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Pressmeddelanden och nyheter

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Nyheter, 16.1.2009

President Halonen firade Märkesåret 1809 i Sverige

Republikens president Tarja Halonen deltog i den högtidliga invigningen av Märkesåret 1809 i Sveriges riksdag tillsammans med det svenska kungaparet och kronprinsessan. Finlands statsminister Matti Vanhanen och riksdagens talman Sauli Niinistö deltog också i invigningen. President Halonen och doktor Arajärvi var på officiellt besök i Sverige 15-16.1.2009 på inbjudan av H.M. Konungen. Enligt president Halonen var besöket mycket hjärtligt och givande. Finland och Sverige har under 14 års tid haft ett intensivt EU-samarbete och enligt president Halonen var besöket ”en comeback för den nordiska familjen”. President Halonen tackade särskilt det svenska kungaparet, som var värd för presidentparet under båda dagarna.


Kung Carl XVI Gustav, president Halonen och drottning Silvia. Copyright © Republikens presidents kansli

Under besökets första dag torsdagen den 15 januari höll president Halonen ett tal i Utrikespolitiska Institutet i Stockholm. ”Finlands utrikes- och säkerhetspolitik grundar sig på en bred säkerhetsuppfattning. Fred ses som ett mycket vidare begrepp än enbart som frånvaro av krig. Fred betyder utveckling, mänsklig trygghet, respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och ett fungerande samhälle”, sade president Halonen i sitt tal.

Presidenten framhävde det nordiska samarbetet både när det gäller krishantering och Östersjöregionen. ”Att upprätthålla och stärka stabiliteten i Östersjöregionen är en viktig fråga för Finland. Finland har åtagit sig att utveckla det politiska och ekonomiska samarbetet och miljösamarbetet i hela Östersjöregionen”, konstaterade president Halonen. De nordiska länderna kan föra fram sina gemensamma mål vid ett flertal forum såsom FN, Europeiska unionen, OSSE, Europarådet och Nato.

På torsdagen träffade president Halonen även Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt. I diskussionerna berördes särskilt Sveriges kommande EU-ordförandeskap hösten 2009 och i samband därmed även Östersjön och klimatfrågor. Presidenten och statsministern diskuterade också konflikten i Gaza. På kvällen hölls en galamiddag i Kungliga Slottet.President Halonen och drottning Silvia uppvaktas med blommor av elever i den sverigefinska skolan i Botkyrka. Foto: Lehtikuva

Märkesåret riktar blickarna mot framtiden

Under det officiella besökets andra dag fredagen den 16 januari besökte president Halonen Botkyrka kommun. Den sverigefinska skolan i Botkyrka har sammanlagt 140 elever, inklusive daghem, förskola och skolklasser från första till nionde klassen. År 2001 sände skolans elever en handtecknad inbjudan till republikens president och nu hade president Halonen möjlighet att förverkliga besöket.

I skolan träffade president Halonen också representanter för sverigefinska organisationer. Presidenten sade att hon gärna fortsätter diskussionerna om språk-, kultur- och identitetsfrågor med organisationerna även i Finland. Hon önskade särskilt att märkesåret ska vända blickarna mot framtiden och bidra till att utveckla språk- och kulturidentiteten.

Med kungaparet som guider bekantade sig president Halonen och doktor Arajärvi med verksamheten i det mångkulturella Södertälje, där andelen invånare som är födda i Finland är stor. Södertälje som har många invånare med invandrarbakgrund, är en livskraftig kommun som domineras av småföretag och som har en ung åldersstruktur. I Södertälje träffade presidenten även representanter för den romska minoriteten och för de irakiska och assyriska minoriteterna samt besökte läkemedelsbolaget Astra Zeneca.

President Halonens tal i Utrikespolitiska Institutet i Sverige

President Halonen vid en festsupé med anledning av Märkesåret 1809

Märkesåret 1809

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 4.2.2009

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi