Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Ställning och uppgifter

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek

Ställning och uppgifter

Republikens presidents uppgifter och behörighet anges i grundlagen. Utöver de uppgifter som nämns i grundlagen sköter presidenten de uppgifter som särskilt påförs republikens president i någon annan lag.

Enligt Finlands grundlag utövas regeringsmakten av republikens president samt statsrådet.

Republikens president leder Finlands utrikespolitik i samverkan med statsrådet och beslutar om Finlands förhållande till utländska makter och om landets agerande i internationella organisationer eller vid internationella förhandlingar.

Republikens president är överbefälhavare för Finlands försvarsmakt.

Republikens president utses genom direkt folkval. Presidentval förrättas i regel vart sjätte år.

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 16.2.2009

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi