Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Pressmeddelanden och nyheter

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Nyheter, 26.9.2008

President Halonen i New York: Kvinnors och barns hälsa bör främjas


Enligt president Halonen är moderskapsförpackningen nationens välkomstgåva till den nyfödda. Bild: Anne Saint-Pierre

Republikens president Tarja Halonen stod värdinna för ett internationellt partnerskapsevenemang i New York den 25 september med temat förbättringen av kvinnors och barns sanitära tillvaro. "Genom investeringar i offentlig hälsovård samt hälsofostran har många länder lyckats minska på barndödligheten”, betonade president Halonen. Även Chiles och Tanzanias presidenter stod värdar för evenemanget som ordnades för att uppnå FN:s fjärde och femte millenniemål.

President Halonen berättade om Finlands rådgivningsverksamhet som ett exempel på ett lyckat arbete för att förbättra mödrarnas och barnens välfärd. Presidenten konkretiserade det hälsofrämjande arbetet genom att presentera moderskapsförpackningen, som började delas ut åt mödrarna då Finland ännu var ett rätt så fattigt land.

Moderskapsförpackningen var ett sätt att föra in de havande mödrarna i hälsovårdskretsen då kravet för att få förpackningen var att modern går på hälsokontroll. Enligt president Halonen är moderskapsförpackningen ”nationens välkomstgåva till den nyfödda”. Deltagarna i evenemanget ansåg moderskapsförpackningen vara en intressant och unik framgångshistoria.


"Utnyttja din faderskapsledighet!". President Halonen förevisar moderskapsförpackningens innehåll för Tanzanias president Jakaya Kikwete. Bild: Anne Saint-Pierre

Fattigdomen begränsar

President Halonen betonade vikten av att utveckla hälsovårdssystemen. Kvinnors och barns hälsa kan främjas genom satsningar på hälsovård såväl nationellt som internationellt samt genom att garantera alla en lika rätt till tillräcklig hälsovård.

Fattigdom begränsar möjligheten att organisera basservice och då denna fattas har kvinnorna ingen möjlighet att fatta hälsosamma beslut i sitt dagliga liv, sade president Halonen.

President Halonen ledde Finlands generalförsamlingsdelegation under öppningsveckan för FN:s generalförsamling den 21-27 september. President Halonen höll Finlands anförande vid generalförsamlingens öppningssession tisdagen den 23 september. Hon deltog dessutom i mötet på hög nivå gällande Afrikas utvecklingsbehov och var parallell ordförande vid mötets rundabordsamtal. President Halonen deltog dessutom i mötet på hög nivå om FN:s millenniemål samt var parallell ordförande i mötets arbetssession om miljö och hållbar utveckling.


President Halonen och Chiles president Michelle Bachelet. Bild: Anne Saint-Pierre

Under sin New Yorkvistelse var president Halonen även en av huvudtalarna vid forumet för människovärdigt arbete som organiserades av den Internationella arbetsorganisationen ILO. Dessutom deltog hon i mötet med kvinnliga ledare som Förenta Staternas utrikesminister Condoleezza Rice hade samlat, i Forbes Women’s Forum som samlade särskilt företagsvärldens kvinnliga ledare samt i ett evenemang som behandlade jämlikhetsfrågor.

President Halonen i FN: Kvinnorna i nyckelposition vid konfliktlösning

President Halonen träffade FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 30.9.2008

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi