Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Pressmeddelanden och nyheter

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Nyheter, 1.1.2011

President Halonen i sitt nyårstal: Tillfälle att se på vårt lands framtid

Copyright © Tasavallan presidentin kansliaCopyright © Tasavallan presidentin kanslia

”Ett gott rykte i världen är ett ypperligt mål med tanke på globaliseringen, men mycket viktigare är, hur finländarna upplever sitt hemland och hur de önskar att det skall utvecklas. Nu under valåret har alla en större möjlighet än vanligt att påverka utvecklingen”, sade republikens president Tarja Halonen i sitt nyårstal lördagen den 1 januari 2011.

Finland är ett gott land att leva i, men utvecklingen är i många avseenden oroande, sade presidenten. ”Det finländska och det nordiska samhällets styrka, och hörnstenen i dess internationella framgång, har varit jämställdhet. Enligt en färsk undersökning är rättvisa, omsorg om de äldre, bekämpning av fattigdom och en fungerande demokrati, fortfarande viktiga värden för finländarna.”

Presidenten konstaterade att hon under årens lopp har varnat för att grunden för det finska välfärdssamhället håller på att förfalla. ”De kraftigt ökande inkomstskillnaderna och bristerna i basservicen, samt svårigheterna med uppehället, är frågor som ofta har lyfts fram i nyheterna. Ojämlikheten syns tydligt i de äldres vardag. Fattigdomen bland barnfamiljer har ökat. Ungdomsarbetslösheten och korttidsanställningarna får de ungas tro på framtiden att vackla. Samtidigt drabbas många äldre arbetstagare av utbrändhet på grund av den ökade pressen i arbetslivet.”

”Politik är att göra val. Dessa val har olika sociala konsekvenser. Jag hoppas att vi kommer att diskutera speciellt dessa frågor, nu när det är valår”, sade president Halonen.

Intolerans löser inga problem

President Halonen lade märke till att människornas åsikter har i många frågor skärpts, både här i Finland och på andra håll i världen. Intolerans löser emellertid inga problem, sade hon. ”Inom Europeiska unionen är medlemsländerna starkt integrerade. Således har varje medlemslands ekonomiska politik och goda förvaltningspraxis, men också rasism eller andra kränkningar av de mänskliga rättigheterna, återverkningar såväl på det egna landets medborgare, som på de andra medlemsländerna och deras invånare.”

I sitt tal konstaterade president Halonen att enligt en nyligen offentliggjord utredning vill en stor majoritet av finländarna att Finland också i fortsättningen är ett militärt alliansfritt land. ”Enligt samma enkät, är goda relationer till våra grannländer den faktor som mest påverkar upprätthållandet av ett trovärdigt försvar i Finland. Jag delar uppfattningen om vilka våra grundläggande säkerhetsfaktorer är med majoriteten av finländarna.”

”För egen del har jag gjort mitt bästa för att skapa goda och aktiva samarbetsrelationer till alla våra grannar. Jag kan också uppriktigt försäkra er om att våra grannrelationer är utmärkta.”

Enligt president Halonen motsvarar Natos fredspartnerskap våra säkerhetsbehov. Samarbetet mellan Nato och Europeiska unionen på detta område bör ändå utvecklas, för att eliminera överlappande funktioner och för att göra verksamheten mer effektiv.

President Halonen noterade att antalet finländska fredsbevarare ute i världen är mindre än på flera år. ”I vår tid är det viktigt att man såväl i krig som i fredstid beaktar hela samhället. Det gläder mig att man allt mer har börjat uppmärksamma kvinnornas roll, då det gäller konfliktlösning och i arbetet med att åstadkomma en hållbar utveckling. På detta område har vi mycket att ge också inom det internationella samarbetet.”

 

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 3.1.2011

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi