Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Östersjön

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Tal, 10.2.2010

Republikens president Tarja Halonens anförande vid Baltic Sea Action-toppmötet i Helsingfors 10.2.2010

(med reservation för ändringar)

Jag har den stora glädjen att önska er alla välkomna till Baltic Sea Action-toppmötet. Vi står inför en gemensam utmaning, och nu måste vi finna de rätta metoderna att svara mot den.

Vårt gemensamma hav ligger och har alltid legat våra hjärtan nära. Östersjön är en viktig led för transport, handel och kultur. Den förenar våra folk på många olika sätt. Utnyttjandet och ansvarslösheten som pågått i decennier har beklagligt nog skadat det sårbara ekosystemet. I dag hör länderna kring Östersjön, som är ett av världens mest förorenade hav, till de rikaste och mest miljömedvetna staterna i världen.

Det är uppenbart att något måste göras – och snabbt. Det initiativ vi i fjol tog tillsammans med statsminister Matti Vanhanen och styrelseordföranden för Baltic Sea Action Group Ilkka Herlin grundar sig på samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn. Vi bad då alla Östersjöstaters stats- och regeringschefer, städernas tjänstemän och andra myndigheter, internationella organisationer, företrädare för affärslivet samt frivilligorganisationer att delta i vårt arbete för att rädda Östersjön.

Det glädjer mig mycket att ni alla har beslutat er för att delta. Ert deltagande ger detta toppmöte en helt ny karaktär. Då vår samarbetsmodell fungerar bra i Östersjöfrågor, kan den också användas för att finna lösningar på andra miljöproblem.

* * *

Alla Östersjöstater har medgett behovet av att vidta åtgärder. Kommissionen för skydd av Östersjön (HELCOM) antog i sin aktionsplan (BSAP) år 2007 som mål att Östersjön ska ha god ekologisk status före år 2021. Aktionsplanen koncentrerar sig på de största miljöproblemen i Östersjön.

EU:s nordliga dimension och den Östersjöstrategi som unionen nyligen godkände ger oss nya verktyg för att också skydda havsmiljön.

Vi vill ge dessa beslut och åtgärder vårt fulla stöd. En förutsättning är dock att alla stater i området samarbetar.

Det är viktigt att vi ställer ambitiösa mål för vårt samarbete. Genom vårt samarbete för att finna lösningar på miljöproblemen stärker vi också vårt övriga samarbete. Framsteg har gjorts när det gäller att avlägsna de hinder som finns mellan våra länder, men vi måste sträva efter ännu en positivare växelverkan.

* * *

Jag vill tacka er för de betydande åtaganden ni redan har gjort för Östersjöns marina miljö. Finlands regering har gjort sina egna åtaganden och jag ger dem mitt fulla stöd. Dessutom har jag förbundit mig till att fortsätta mitt eget arbete för Östersjön.

Mitt första åtagande har varit att tillsammans med statsministern och Baltic Sea Action Group sammankalla detta Baltic Sea Action-toppmöte.

Mitt andra åtagande är att främja Baltic Sea Action Summit-processen för ett renare Östersjön också efter toppmötet i Helsingfors tillsammans med medborgarorganisationer och näringslivet.

Som tredje åtagande kommer jag, då jag träffar mina kolleger från Östersjöområdet, att poängtera verkställandet av HELCOM:s aktionsplan för Östersjön.

Som fjärde åtagande kommer jag att uppmuntra riksdagen och de genom val utsedda medlemmarna av andra instanser samt dem som deltar i valkampanjer att verka för ett renare Östersjön.

Som femte åtagande kommer jag att vädja till ungdomarna och uppmana dem att delta i arbetet. Jag stöder de ungas verksamhet, som har som mål att förbättra Östersjöns tillstånd. När ni i dag anlände till Finlandiahuset såg ni ett alldeles speciellt konstverk: en karta över Östersjöområdet som finländska, ryska och polska ungdomar har sammanställt. Ungdomarna deltog i somras i en workshop i Helsingfors för att få mer erfarenhet av Östersjön och presenterar nu dessa erfarenheter i visuell form.

Jag föreslår vidare, att vi börjar fira en årlig Östersjödag, med avsikt att öka våra kunskaper om, förstärka våra åtaganden och fastställa hur processen fortsätter.

Låt oss också se vårt arbete ur ett globalt perspektiv. Låt oss göra Östersjön till ett hav som kännetecknas av hållbar utveckling. Vi förväntar oss inga under, men nog att alla gör sitt bästa.

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 9.2.2010

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi