Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Tal och intervjuer

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Tal, 8.12.2011

Republikens president Tarja Halonens tal vid utdelningen av Demokratipriset vid jubileumsseminariet för frivilligverksamhet 8.12.2011

Ett aktivt medborgarsamhälle är en viktig del av det moderna välfärdssamhället. Frivillig- och organisationsverksamheten har en betydelsefull roll när det gäller att stöda människors delaktighet och den utgör basen för ett demokratiskt samhälle. Syftet med frivilligarbetet är inte att ersätta den offentliga sektorn, utan att vara dess vän och förnyare. Frivilligverksamheten kan också tjäna som idésmedja, som förbättrar redan fungerande servicesystem.
Demokratipriset delas ut för första gången i år. Det är ett nationellt pris som syftar till att lyfta fram det civila samhället och dess betydelse. År 2011 utsågs till Europaåret för frivilligarbete och för att fira detta delas det första priset till frivilligarbetare ut. Valet betonar vikten av frivilligverksamheten och det särdrag som betecknar det finländska samhället och demokratin – att inte bara prata utan också agera.
Demokratin är inte enbart beroende av val. Ett fungerade civilt samhälle är ett av de mest centrala elementen i en demokrati. Frivilligverksamheten ger människor möjlighet att verka för de frågor som de själva värdesätter och anser vara viktiga. Mottot för Europaåret för frivilligarbete är därför "som frivillig kan du påverka"
Utöver demokratin främjar frivilligarbetet många andra viktiga värderingar. Frivilligarbetet stödjer individens och samhällets välfärd. Det sammanför olika slags människor och ökar gemenskapen och omsorgen om varandra.
Inom frivilligverksamheten kan man pröva på något nytt och göra sådant som studierna eller arbetslivet nödvändigtvis inte ger tillfälle till. Den stärker kunnandet och de sociala färdigheterna. Frivilligverksamheten berör mången finländares vardag: Vi stöter på frivilligarbetare när de leder barnens hobbyer, diskuterar med åldringar, arbetar för vår miljö eller arrangerar kulturevenemang. Man noterar emellertid inte alltid frivilligverksamheten i vardagen, och den tas ibland för given. Under frivilligåret har aktörer runt om i Finland gjort detta arbete synligt, de har tackat volontärerna och lockat nya människor med i verksamheten.
Alla finländare hade möjlighet att ge förslag på kandidater för demokratipriset. Kvinnor och män, unga och äldre, och aktörer på samhällets olika områden prisades i förslagen. Det här visar hur mångsidigt finländare i olika livssituationer deltar i frivilligverksamhet. Ni hör till dem som bygger upp det varumärke som kallas Finland.
Av de många förtjänstfulla förslag är de fem som belönas goda exempel på hur enskilda individer kan göra en betydande insats för välfärden i samhället och skapa glädje i människors liv genom frivilligverksamhet. Med sin verksamhet har de bidragit till att skapa mer omsorg, jämlika möjligheter och aktivt deltagande i samhället. Förhoppningsvis har frivilligverksamheten på samma gång belönat dessa människor och fått dem känna att de gjort något gott samt gett dem nya bekantskaper och aspekter på livet.
Samtidigt som vi i dag belönar dessa meriterade volontärer vill vi också tacka alla andra frivilligarbetare och deras organisationer. Nästan en och en halv miljon finländare deltar i frivilligverksamheten och arbetar utan ersättning för att förbättra andra människors och vårt samhälles välfärd. Utan frivilligarbetare skulle det finländska samhället se mycket annorlunda ut – och garanterat inte bättre. Dessa människor förtjänar vårt tack.
 

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 12.1.2012

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi