Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Nyheter, 2.12.2011

Självständighetsmottagningens historia

Festmottagningen på självständighetsdagen i Presidentens Slott har en lång tradition bakom sig. Under autonomins tid ordnades i samband med ståndslantdagen en lantdagsbal i Kejserliga palatset, det som idag är Presidentens Slott. Traditionen med lantdagsbal fanns i bakgrunden när man övergick till att ordna eftermiddagsevenemang och festmottagningar på självständighetsdagen.


President Juho Kusti Paasikivi och Alli Paasikivi ordnade en självständighetsmottagning år 1953. Foto: Lehtikuva

De första mottagningarna

Självständighetsdagsmottagningens historia sträcker sig till år 1919, då den första eftermiddagsfesten ordnades i Slottet. Till mottagningarna åren 1919-1921 var regeringen, diplomater och tjänstemän inbjudna, sammanlagt cirka 150 personer. Under mottagningen serverades kaffe och programmet innehöll musik. Efter mottagningen hölls en medborgarfest på Finlands Nationalteater.

Den 6 december 1922 ordnade president K. J. Ståhlberg och fru Ester Ståhlberg den första kvällsfesten i Presidentens Slott. Festen började kl. 21.00, gästerna var över tusen till antalet och programmet bestod bl.a. av solosång, musik och dans.


Författaren Väinö Linna och kommerserådet Kalle Kaihari anländer till självständighetsmottagningen. Gästerna hälsar på president Urho Kekkonen och fru Sylvi Kekkonen. Foto: Lehtikuva

Kvällsfesttraditionen inleds

Under åren 1923-1924 återgick man till eftermiddagsevenemangen. Följande år hade president Lauri Relander och fru Signe Relander bjudit in cirka 1600 gäster till en kvällsfest den 5 december 1925, dagen före självständighetsdagen. Bl.a. regeringen, diplomaterna, riksdagsledamöterna, företrädare för den högre officerskåren och de högsta tjänstemännen samt representanter för konsten var inbjudna. Kvällen innehöll musikaliska inslag och dans fram till morgontimmarna. Enligt detta koncept har festerna fortsatt, om än till en början mera oregelbundet. Enligt Slottets arkiv har festen inte ordnats åren 1926, 1931 och 1932, inte heller under krigsåren 1939-1945.


President Mauno Koivisto och fru Tellervo Koivisto vid festmottagningen på självständighetsdagen i Presidentens slott. Foto: Lehtikuva

Undantag

Sedan år 1946 har kvällsfesten på självständighetsdagen ordnats varje år, med fyra undantag. År 1952 ordnades ingen fest på grund av president Paasikivis sjukdom. År 1972 ordnades ingen mottagning i Slottet på grund av renoveringsarbeten. I stället hölls en festmottagning i Finlandiahuset i samband med en galakonsert. Värd för mottagningen var den gången statsministern. År 1974 inhiberades mottagningen med anledning av fru Sylvi Kekkonens död (2.12.1974). År 1981 ordnades ingen mottagning eftersom republikens president Urho Kekkonen på grund av sjukdom var förhindrad att sköta sina uppgifter. I stället ordnades en självständighetsmottagning i Finlandiahuset efter en galakonsert. Statsministerns ställföreträdare Eino Uusitalo var värd för mottagningen.

Festmottagningarna i dag

Från och med år 1964 har den fest som ordnas på självständighetsdagen i Presidentens slott kallats festmottagning. Antalet inbjudna gäster har varierat mellan cirka 1600 och 2000.

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 30.11.2011

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi