Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Pressmeddelanden och nyheter

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Nyheter, 24.2.2004

Världskommissionen för den sociala dimensionen av globaliseringen offentliggjorde sin rapport

Republikens president Tarja Halonen deltog tisdagen den 24 februari 2004 i det evenemang i London där Världskommissionen för den sociala dimensionen av globaliseringen offentliggjorde sin rapport.


ILO:s generaldirektör Juan Somavia, president Halonen och president Mkapa. Foto: Lehtikuva/Reuters.

Rapporten "A Fair Globalization: Creating Opportunities for All" behandlar olika dimensioner i den aktuella globaliseringsdebatten, bl.a. skapande av rättvisa regler inom handel, finansiering och migration samt utvidgning av välfärden, skapande av arbetsplatser, förstärkande av säkerheten och avskaffande av ekonomisk orättvisa.

President Tarja Halonen har tillsammans med Tanzanias president Benjamin Mkapa vara ordförande för Världskommissionen för den sociala dimensionen av globaliseringen. Till kommissionen hör, utöver dess två ordförande, 24 auktoritativa medlemmar som företräder olika geografiska regioner. Bland medlemmarna finns politiska beslutsfattare och representanter för affärslivet, organisationssektorn och olika forskningsinstitut. Den oberoende världskommissionen tillsattes 2002 på initiativ av Internationella arbetsorganisationen ILO.

Rapporten i sin helhet (på engelska)

Finsk sammandrag

Världskommissionens webbplats

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 14.4.2008

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi