Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Pressmeddelanden och nyheter

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Nyheter, 20.1.2011

Republikens president inspekterade Finlands krishanteringsstyrka i Afghanistan

Kuva: Elina Katajamäki/PuolustusvoimatBild: Elina Katajamäki/Försvarsmakten


Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 19.1.2011

Republikens president Tarja Halonen besökte tisdagen och onsdagen 18-19 januari 2011 Finlands krishanteringsstyrka i Afghanistan. I presidentens följe ingick även försvarsmaktens kommendör, general Ari Puheloinen.

Under sin resa fick presidenten en lägesöversikt både av den internationella och den finska krishanteringsstyrkan. Hon inspekterade den finländska styrkans honnörsavdelning och bekantade sig med krishanteringsstyrkans verksamhet. President Halonen träffade också finländare som deltar i civil krishantering.

På tisdag eftermiddag den 18 januari anlände republikens president med försvarsmaktens flyg till Mazar-e Sharif, där en regional återuppbyggnadsgrupp är verksam. ISAF-styrkans befälhavare, general David H. Petraeus och president Halonen förde en videodiskussion om läget. Även NATO:s högsta civila representant, ambassadör Mark Sedwill deltog i videodiskussionen. I Camp Marmal redogjorde också befälhavaren för insatsens norra område, generalmajor Hans-Werner Fritz för områdets framtidsutsikter.

Från Camp Marmal begav sig presidenten med kommendören för den finländska krishanteringsstyrkan, överstelöjtnant Mikael Feldt som värd till den finländska styrkans bas Camp Northern Light, där hon inspekterade styrkans honnörsavdelning. Presidenten diskuterade det aktuella läget och planerna för innevarande år. Hon fick en redogörelse om säkerhetsincidenterna i fjol och en presentation av bl.a. arrangemangen för insatsens medicinalvård. President Halonen träffade dessutom finländska soldater.

Onsdagen den 19 januari bekantade sig president Halonen bl.a. med den finländska krishanteringsstyrkans underhålls- och kompletteringsverksamhet i Camp Marmal samt träffade finländare som jobbar för EUPOL.

Målet för republikens presidents inspektionsresa var den finländska krishanteringsstyrkan i Afghanistan. På programmet stod således inte möten med den statliga eller regionala ledningen i Afghanistan. Republikens president anländer till hemlandet på onsdag kväll.


* * *

Bakgrundsinformation om ISAF-insatsen

För tillfället deltar cirka 180 finländska soldater i ISAF-insatsen i Afghanistan. Antalet kan stiga till högst 195. Allt som allt deltar cirka 130 000 soldater i insatsen. Insatsen leds av Nato och 48 länder deltar i den.

I Afghanistan finns också en EU-ledd civil krishanteringsinsats EUPOL. I den deltar cirka 35 finländska experter. I EUPOL Afghanistan-insatsen deltar inalles cirka 300 experter.

Finland har deltagit i ISAF-insatsen i Afghanistan sedan 2002. Överlämnandet av säkerhetsansvaret i Afghanistan till afghanerna har inletts, och avsikten är att detta sker gradvis fram till utgången av 2014.

Finland stöder Afghanistan på ett helhetsinriktat sätt, dvs. både genom utvecklingsarbete och med hjälp av militär och civil krishantering. Finlands bistånd uppgick i fjol totalt till cirka 53 miljoner euro, av vilka utvecklingssamarbetets andel var cirka 20 miljoner euro.

Bilder

 President Halonen möttes på flygfältet i Mazar-e Sharif av den tyska generalmajoren Hans-Werner Fritz, befälhavare för ISAF-operationens norra område. Kommendören för den finska krishanteringsstyrkan, överstelöjtnant Mikael Feldt hälsade presidenten välkommen på flygfältet i Mazar-e Sharif tisdagen den 18 januari 2011. Elina Katajamäki/Försvarsmakten Försvarsmaktens överbefälhavare, republikens president Tarja Halonen inspekterade styrkans honnörsavdelning bestående av jägare strax efter sin ankomst till Camp Northern Lights.
 President Halonen träffade finska fredsbevarare i mässen på Camp Northern Lights och fick höra jägarna berätta om sina erfarenheter i Afghanistan. Presidenten berättade också att det är första gången hon besöker landet. Elina Katajamäki/Försvarsmakten I president Halonens följe ingick även försvarsmaktens kommendör, general Ari Puheloinen. Såväl presidenten som kommendören var intresserade av att få veta om fredsbevararna hade förvånats över någonting särskilt i Afghanistan. Elina Katajamäki/Försvarsmakten Försvarsmaktens kommendör, general Ari Puheloinen, republikens president Tarja Halonen och kommendören för den finska krishanteringsstyrkan, överstelöjtnant Mikael Feldt. Elina Katajamäki/Försvarsmakten
 President Halonen följde med jägarnas aktionsuppvisning i Camp Northern Lights och diskuterade efter det om förhållandena i regionen med soldaterna.      Elina Katajamäki/Försvarsmakten President Halonen var intresserad av jägarnas verksamhet i Afghanistan. Elina Katajamäki/Försvarsmakten Under presidentens besök i Afghanistan var vädret vintrigt och soligt. Elina Katajamäki/Försvarsmakten
President Halonen diskuterade bl.a. säkerhetsläget i regionen med kommendören för krishanteringsstyrkan, överstelöjtnant Mikael Feldt.      . Elina Katajamäki/Försvarsmakten
Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 26.1.2011

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi