Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Pressmeddelanden och nyheter

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Nyheter, 19.1.2012

De unga dryftade Finland vid Presidentforumet

Copyright © Republikens presidents kansliCopyright © Republikens presidents kansli

Utslagningen bland ungdomar, möjligheterna att påverka och hållbar utveckling var frågor som unga opionionsbildare diskuterade på Presidentens slott den 19 januari 2012. Republikens president Tarja Halonen arrangerade den 20:e diskussionen och temat var "De unga och framtiden". Företrädare för de politiska ungdomsorganisationerna, studentorganisationerna och andra frivillig- och ungdomsorganisationer samt aktiva opinionsbildare var samlade till forumet. Ordförande för forumet var utvecklingschef Ville Blåfield. Diskussionen kan ses som videoupptagning.

"Finland och hela världen ser på många sätt annorlunda ut i framtiden. Den globaliserade världen har gjort att vi alla i allt högre grad är beroende av varandra", sade president Halonen i sitt öppningsanförande. "Hur ser vårt eget land ut?"

Största delen av vårt lands barn och ungdomar mår bra, men välfärden är inte jämnt fördelad, sade president Halonen. "Det värsta är att problemen ser ut att hopa sig hos dem som redan har en svagare ställning. Vi måste finna sätt som ger varje ny generation jämlika möjligheter att komma vidare."

Den bästa designen: demokratin

Copyright © Republikens presidents kansliCopyright © Republikens presidents kansli

Enligt Allians rf:s ordförande Hanna-Mari Manninen är de ungas deltagande i det demokratiska beslutsfattandet en garanti för att framtiden är de ungas och de gamlas, allas vår framtid. "Låt oss göra en ungdomsinriktad demokrati till Finlands bästa design", sade hon. Alla frågor är de ungas frågor. "Det är genom skolorna som de unga kommer med i beslutsfattandet. Därför måste politiken återföras till skolorna", sade Manninen i sitt inledningsanförande.

I diskussionen kom det fram att utslagning och påverkningsmöjligheter är två sidor av samma sak. Tuomas Tuure från Tröskeln rf betonade att de unga inte ska ses som en monolit. Funktionshindrade är en sådan minoritet vars röst hörs svagast. Ordföranden för Center Ungdomen Antti Kurvinen framhävde speciellt unga mäns problem både bland invandrarna och på landsbygden.

De unga har arbetserfarenhet

"Hur ska vi nå utslagna ungdomar?", frågade Ungdomsforskningssällskapet rf:s forskare Tomi Kiilakoski. I undersökningar om ungdomar når man i allmänhet bara de ungdomar som mår bra. Verksamhetsledare Johanna Seppälä från Stationens Barn sade att de mest utslagna inte nödvändigtvis ens är intresserade av att påverka. De går dock att hitta. "Man måste gå ut från ungdomsgårdarna, vi vet var ungdomarna rör sig".

Finlands Gymnasistförbund rf:s ordförande Veera Svahn påpekade att ungdomarna har en mycket positiv bild av framtiden. Det är endast 10 procent av gymnasisterna som inte har någon som helst arbetserfarenhet. "Resultatet var en positiv överraskning också för oss".

Nya mått

President Halonen berättade också om sitt arbete i FN-panelen för global hållbarhet. "Den ekonomiska tillväxten bör vara socialt rättvis, och den ska beakta miljön." När man bedömer hållbar utveckling är inte de mått som endast grundar sig på ekonomin, såsom BNP, tillräckliga, sade president Halonen. Vid sidan av ekonomin bör man också beakta den sociala rättvisan och miljön.

"Ska jag konsumera, spara, skydda?", listade Luonto-Liittos generalsekreterare Leo Stranius kontroversiella frågor. Enligt Stranius bör samhället förbereda sig på att ekonomin inte växer för evigt.

Presidentforumet har ordnats på president Halonens initiativ sedan år 2006. Tidigare forum har fokuserat på det finländska arbetets konkurrenskraft, kunnande och innovation, utrikespolitik, äldreomsorg, Östersjön, tolerans, kommunal service, de nedtystade åren i Finlands historia, Finland i förändring, grundläggande fri- och rättigheter, sysselsättning och arbetslöshet, klimatförändringen, relationsvåld, globaliseringen och FN:s millenniemål, fredsbevarande och krishantering, det arktiska området, hållbar utveckling, kultur samt läget i Europa och världen.

 

 

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 25.1.2012

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi