Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Pressmeddelanden och nyheter

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Nyheter, 24.9.2008

President Halonen i FN: Kvinnorna i nyckelposition vid konfliktlösning

Kvinnorna är i nyckelposition vid lösningen av många globala konflikter och utmaningar, sade republikens president Tarja Halonen i ett anförande på öppningssessionen för FN:s 63: e generalförsamling. President Halonen hänvisade bl.a. till klimatförändringen, matpriskrisen och den ekonomiska instabiliteten. ”Mest lider de allra fattigaste och de mest sårbara – kvinnorna och barnen.”


President Halonen på presskonferensen i New York den 23 september. Bild: UN Photo/Mark Garten

Å andra sidan kan kvinnorna även utgöra en stark förändringskraft och enligt president Halonen är det viktigt att få med kvinnorna i arbetet mot klimatförändringen och vid utvecklingen av jordbruket samt även i förebyggandet av militära konflikter och återuppbyggnaden av samhällen.

Då hon talade om klimatförändringen påminde president Halonen om hållbart bruk av naturresurser och skogarnas betydelse samt erbjöd finländsk sakkunskap inom utvecklingen av skogsvården. ”Skogarna är i nyckelposition vid minskningen av växthusgaserna. I Finland har skogsvården långa anor och vi förstår skogsvårdens betydelse för utvecklingen av landsbygden och sysselsättningen. Vi hoppas att FN förstärker sådana aktiviteter som hjälper regeringar och samfund att öka på landsbygdens utvecklingsarbete och kunskap inom hållbar skogsvård. Vi är redo för samarbete.”

Vid sidan om nya och oförutsägbara utmaningar måste vi även möta mer traditionella kriser och väpnade konflikter är tyvärr ännu verklighet på alla håll i världen, konstaterade president Halonen. Enligt henne är det nu viktigare än någonsin att utveckla det internationella systemet så att det kan svara på gemensamma utmaningar. ”Vi behöver ett effektivt FN för att finna gemensamma lösningar. FN representerar kollektiv trygghet globalt. Finland har bundit sig till att bygga en tryggare, mer rättvis och jämlik värld genom ett förnyat och trovärdigt FN.”

Enligt president Halonen borde FN och dess regionala organisationer alltmer förstärka sitt samarbete i krishantering och dela på ansvaret vid förebyggande och lösning av konflikter. Som exempel nämnde hon Kosovo och nu senast krisen i Georgien där FN, den Europeiska unionen och OSSE har samarbetat. ”Närmare samarbete behövs även med den Afrikanska unionen”, konstaterade president Halonen och hänvisade till situationerna i Tchad och Centralafrika.

Till slut påminde president Halonen om de för åtta år sedan gemensamt överenskomna, millenniemålen samt om FN:s principer. ”I dag och här i denna sessionssal är det igen dags att förstärka vårt gemensamma åtagande för de Förenta Nationernas principer och värderingar. FN:s stadga uppmanar oss att ”förena våra krafter till upprätthållande av internationell fred och säkerhet”. Trots att säkerhetsbegreppet har förändrats och utvidgats bör vi följa stadgans uppmaning och omvandla dess ord till handling.

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 24.9.2008

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi