Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Nyheter, 30.1.2012

FN:s panel för global hållbarhet som president Halonen varit ledare för överlämnade sin rapport

YK:n kestävän kehityksen paneeli. FN-panelen för global hållbarhet. UN Photo / Mark Garten

I dag, måndagen den 30 januari 2012, överlämnade FN-panelen för global hållbarhet, som leds av republikens president Tarja Halonen och Sydafrikas president Jacob Zuma, sin rapport till generalsekreterare Ban Ki-Moon i Addis Abeba i Etiopien, där Afrikanska unionen har samlats till toppmöte.

President Halonen avlägger ett arbetsbesök i Estland, och deltar därför inte i mötet i Addis Abeba. Hon har däremot skickat en videohälsning till mötet.

I sin rapport (Resilient People, Resilient Planet: A future worth choosing) konstaterar panelen för hållbar utveckling, att världen är inne på en ohållbar väg. Nu måste vi snabbt finna en ny kurs, som gör rättvisa och global hållbarhet till en del av det ekonomiska systemet.

Efter ett intensivt arbete kom panelen enhällig överens om en rapport, som konstaterar de aktuella stora utmaningarna, men också registrerar många framsteg. Rapporten innehåller 56 rekommendationer, som ska resultera i praktiska åtgärder för att nå en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.

Hållbar utveckling bör bli en del av det ekonomiska systemet

I rapporten konstateras, att ekonomisk tillväxt, social rättvisa och ekologisk hållbarhet är beroende av varandra - välfärden beror på hur de kan integreras.

Panelen är övertygad om att denna tankemodell, som Brundtlands kommission presenterade redan för 25 år sedan, fortsättningsvis är förnuftig och nödvändigare än någonsin förr. Teorin bör kunna omsättas i praktiken. Hållbar utveckling måste göras till en del av det ekonomiska systemet.

I panelens långsiktiga vision strävar man efter att avskaffa fattigdomen och öka jämlikheten. Nyttan av ekonomisk tillväxt borde göras tillgänglig för alla och såväl produktionen som konsumtionen borde flyttas till en hållbar grund. Samtidigt måste man dämpa klimatförändringen och respektera gränserna för planetens bärkraft.

Panelen föreslår bland annat att man skapar ett bättre sätt än BNP att mäta utvecklingen. Regeringarna borde också få till stånd mål för hållbar utveckling, som skulle sätta fart på verksamheten och fungera som en metod för att mäta framstegen.

Panelen vill också, att de ekonomiska och sociala kostnader samt miljökostnader som uppkommer för att göra eller låta bli att göra ska åskådliggöras och få en prislapp.

Jämlikhet medför välfärd

Jämlikhet är en av panelens centrala bekymmer: "Vilken som helst allvarligt avsedd övergång mot en mer hållbar utveckling kräver jämställdhet mellan könen. Halva mänsklighetens kollektiva intelligens och förmåga är en resurs som bör stödjas och utvecklas för kommande generationers skull. Den globala tillväxtens nästa steg framåt kan mycket väl bero på kvinnornas fullvärdiga ekonomiska bemyndigande”, bedömde panelen. Det är inte bara rätt utan också förnuftigt att främja jämställdheten som en metod att nå en hållbar välfärd och stabilitet.

I sin rapport till FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon presenterar panelen en vision om hållbar utveckling och behandlar hållbar utveckling enligt fyra huvudteman; 1) nuläget för hållbar utveckling, 2) att ge människorna möjligheter att göra hållbara val, 3) mot en hållbar ekonomi, 4) stärkt beslutsfattande och förvaltning. I varje del ges åtgärdsrekommendationer och exempel som åskådliggör rapporten. Ett exempel för regionalt samarbete är det Östersjötoppmöte som ordnades år 2010 i Helsingfors.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon tillsatte högnivåpanelen för global hållbarhet i augusti 2010 och kallade president Halonen och president Zuma till dess ordförande. Utöver dem utnämndes 20 medlemmar till panelen.

I ett pressmeddelande som FN förmedlat ses panelen som ett viktigt och rättidigt komplement när FN förbereder sig inför konferensen om global hållbarhet, som är känd under namnet Rio + 20. Konferensen arrangeras i Brasilien i juni 2012.

 

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 1.2.2012

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi