Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Tal, 1.3.2012

President Tarja Halonens tal till företrädarna för de högsta statsorganen och de högsta tjänstemännen den 1.3.2012

När jag nu lämnat skötseln av uppdraget som republikens president, vill jag än en gång tacka er alla och de sektorer ni företräder för det stöd och den hjälp jag fått vid skötseln av mitt uppdrag. Jag tror, att samarbetet kommer att fortsätta i samma goda anda med den republikens president som nu börjat sitt uppdrag. Jag tackar också er alla för ert värdefulla arbete för Finland och dess folk.

Herr statsminister, vårt samarbete med den regering som ni leder har varit nära och välfungerande. Jag önskar er och regeringen framgång i ert arbete för Finlands folk också i fortsättningen. Under den närmaste framtiden står vårt land sannolikt inför många utmaningar. Jag tror dock att svårigheterna kan övervinnas med hjälp av grundligt övervägande och genuint samarbete mellan samhällets olika parter.

Respekten för de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstaten är den moderna statens grundelement. Med hjälp av god förvaltning kan människorna erfara dessa viktiga frågor i sin egen vardag. För att kunna förverkliga en god förvaltning är det nödvändig att domstolsväsendet och vår tjänstemannakår är beständiga och hederliga. Förtroendet för myndigheternas verksamhet är stort i vårt land, och vi bör göra vårt bästa för att bevara detta förtroende också i dagens snabbt föränderliga värld. När vi lyckas i vårt eget land har våra uttalanden bärkraft också inom det internationella samarbetet.

En av republikens presidents uppgifter är att vara överbefälhavare för försvarsmakten. Också försvarsmakten står inför nödvändiga förändringar. Mina goda erfarenheter av samarbetet med försvarsmakten och dess ledning stärker mitt förtroende för att också dessa förändringar kan skötas på ett sätt som garanterar både nationens gemensamma säkerhet och en rimlig livssituation för de människor som påverkas av förändringarna.

Jag vill tacka företrädarna för Åland för det varma mottagande och den gästfrihet som alltid visats mig under mina många resor till landskapet. Vårt samarbete har enligt min uppfattning fungerat mycket bra. Jag hoppas att Ålands ställning också i framtiden kommer att utvecklas dess befolkning till godo, och jag tror att Åland kommer att fortsätta att vara ett sporrande exempel också internationellt sett.

Jag önskar er alla lycka och framgång i ert arbete för det bästa för Finlands folk.

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 7.3.2012

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi