Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Pressmeddelanden och nyheter

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Nyheter, 24.12.2010

Republikens presidents julhälsning till de finländska fredsbevararna 24.12.2010

Copyright © Tasavallan presidentin kanslia

Sedan 1956 har Finland deltagit i fredsbevarande verksamhet och krishanteringsuppdrag. Det är ni som upprätthåller denna ärevördiga tradition.

Under de gångna årtiondena har de fredsbevarande insatserna och krishanteringsoperationerna blivit allt mer krävande. Det internationella samfundet har strävat efter att stöda stabiliteten och återuppbyggnadsarbetet också där det varit som svårast. Samhället är mycket skört i de stater som sårats av våld. För att hållbara lösningar ska kunna uppnås behövs demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och ett fungerande rättsväsende.

De finländska fredsbevararna – och den civila krishanteringspersonalen – har under det gångna året utfört ett värdefullt arbete i krisområden runtom i världen. Utvecklingen i Kosovo har varit positiv, och därför överförs säkerhetsansvaret nu i allt högre grad till den civila krishanteringspersonalen och till områdets egna säkerhetsmyndigheter.

Våra erfarenheter från Afghanistan visar däremot, hur utmanande dagens krishanteringsoperationer är, också när den största hittills skådade samarbetsoperationen finns på plats. Trots de krävande förhållandena och uppdragen har de finländska soldaterna och den civila krishanteringspersonalen utfört sitt arbete på ett förtjänstfullt sätt. Finland har tillsammans med de övriga ISAF-länderna förbundit sig till att arbeta för en förbättring av säkerhetsläget i Afghanistan och främja återuppbyggandet i landet. Syftet är att de afghanska myndigheterna själva ska kunna ta över ansvaret för säkerheten i landet.

I början av nästa år deltar Finland för första gången i en marinoperation, när minfartyget ”Pohjanmaa” avgår till Somalias kustvatten, för att delta i EU:s krishanteringsinsats. Huvuduppgiften för Atalanta-operationen är att garantera tillförseln av livsmedel till den lokala befolkningen genom att skydda Världslivsmedelsprogrammets transporter till Somalia och avvärja sjöröveri vid den somaliska kusten.

Finland har fäst särskilt uppmärksamhet vid kvinnors ställning i konfliktområden. Vi har försökt utbilda inte bara de egentliga rådgivarna i frågor som gäller mänskliga rättigheter och jämställdhet, utan också krishanteringspersonalen överlag. Om jämställdheten mellan kvinnor och män beaktas konsekvent i all verksamhet blir krishanteringen effektivare, och samtidigt kan vi bättre möta lokalbefolkningens och framför allt de mest utsatta samhällsgruppernas behov.

* * *

Julen är fredens och den goda viljans högtid, som man av tradition tillbringar med familjen och sina närmaste. I ert uppdrag beskyddar ni dessa värden under årets alla dagar. Många av er tjänstgör också denna jul. Ert arbete uppskattas både av dem ni beskyddar i konfliktområden och av oss här i hemlandet.

Bästa fredsbevarare,

Många av era närstående tänker på er och oroar sig för er också under de kommande festhelgerna. Kom ni också ihåg era närmaste.

Jag tackar er för det gångna årets arbete och önskar er och era närmaste en fridfull jul och ett framgångsrikt nytt år 2011.

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 29.12.2010

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi