Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Östersjön

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek

Östersjön - möjligheternas hav

"Ett renare Östersjön är den finaste gåva vi kan ge med tanke på en hållbar utveckling och de kommande generationerna. För att rädda Östersjön krävs framför allt konsekvent verksamhet". - Republikens president Tarja HalonenÖstersjöns naturmiljö är unik. Dess särdrag gör emellertid detta hav särskilt känsligt. All verksamhet i avrinningsområdet påverkar Östersjön. Följderna av människans verksamhet kan också rättas till genom människans verksamhet. Men det är inte lätt och innebär att vi alla måste allvarligt tänka över våra levnadsvanor och våra val i det dagliga livet.

De som bor i Östersjöområdet anses höra till de mest miljömedvetna i världen. Trots det är Östersjön ett av de mest förorenade haven i världen. Republikens president Tarja Halonen har förbundit sig till att arbeta för att rädda Östersjön.

 

Toppmötet sammanförde instanser som gjort åtaganden för Östersjön

Republikens president Tarja Halonen öppnade Baltic Sea Action Summit.

”Det har varit en fin dag”, summerade president Halonen vid den presskonferens i Finlandiahuset, som arrangörerna för toppmötet Baltic Sea Action Summit höll onsdagen den 10 februari. ”Samarbetet med politiska beslutsfattare, den privata sektorn och frivilligorganisationerna har visat sig framgångsrikt. Vid diskussionerna med mina kolleger och de andra deltagarna fick jag en känsla av att en likadan modell skulle fungera bra också vid andra möten.”

Läs mera »

 

Aktuellt om Östersjön  

15.2.2011
Östersjöåtagandena i en vågskål – mötet får en fortsättning
30.9.2010
Republikens president Tarja Halonens hälsning vid evenemanget BSAG BaseCamp 2010 i Huvudstaben
10.6.2010
President Halonen i Lettland: Vi är en enda stor Östersjöfamilj
22.3.2010
Skyddet av Östersjön och företagsrelationer teman för besöket i S:t Petersburg
10.2.2010
Östersjötoppmötet i Helsingfors en framgång
10.2.2010
Premiärminister Putin på Talludden
10.2.2010
Republikens president Tarja Halonens anförande vid Baltic Sea Action-toppmötet i Helsingfors
8.2.2010
Republikens president Tarja Halonens Östersjöåtagande
5.2.2010
Finland samordnar gemensamma Östersjöinsatser av aldrig skådat slag
5.2.2010
President Halonen träffar Lettlands president och Rysslands premiärminister i samband med östersjötoppmötet
1.2.2010
Stats- och regeringschefer till Östersjömöte i Helsingfors
11.9.2009
President Halonen stöder de ungas Östersjömöte
6.7.2009
President Halonen i Vilnius: Globaliseringen ökar samarbete mellan Östersjöländerna
19.5.2009
Stats- och regeringscheferna och företagen i enad front för att rädda Östersjön – projektet Baltic Sea Action Summit inleddes
15.1.2009
Republikens president Tarja Halonens tal i Utrikespolitiska Institutet i Stockholm den 15 januari 2009
1.1.2009
President Halonen i sitt nyårstal: Betydelsen av gemensamt ansvar accentueras i ekonomiskt utmanande tider
1.1.2009
Republikens president Tarja Halonens nyårstal 1.1.2009
1.12.2008
Baltic Development Forums Östersjöpris till president Halonen
27.8.2008
President Halonen tilldelades WWF:s Östersjöpris
22.8.2008
President Halonen till Stockholm på WWF:s Östersjöseminarium

 » Östersjön kan inte vänta. Vi måste uppfylla våra åtaganden.

 » Säkerheten och mänsklighetens välfärd är beroende av en välmående miljö.

» Att upprätthålla och stärka stabiliteten i Östersjöregionen är en viktig fråga för Finland. Finland har åtagit sig att utveckla det politiska och ekonomiska samarbetet och miljösamarbetet i hela Östersjöregionen.

» För att konkreta resultat ska kunna nås måste vi ha ett gott samarbete också med länderna utanför EU. Finland anser att Europeiska unionens politik för den nordliga dimensionen erbjuder en fungerande ram för samarbetet inom Östersjöregionen. Det är viktigt att EU har en intern strategi för området.

» En säker och pålitlig sjötrafik bör utgöra en viktig del av vårt regionala samarbete.

» Det behövs konkreta politiska beslut. Handlingsplanen för Östersjöns skyddskommission Helcom fokuserar starkt på att bekämpa övergödningen. Vi måste hitta metoder för att minska näringsbelastningen från jordbruket och avloppsvattnet från tätorter.

Itämeri teemasivukuvaFN panelPresidentforumetBarnens presidentBaltic Sea Action Summit

 

 

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi