Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Kansliet: Uppgifter

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek

Uppgifterna vid republikens presidents kansli

Om kansliets uppgifter föreskrivs i lagen om republikens presidents kansli. Enligt lagen bistår kansliet republikens president i uppgifter som hör till presidentämbetet, sköter presidentens administrativa åligganden, vårdar och förvarar republikens presidents arkiv samt ordnar de personliga tjänster som republikens president och presidentens familj behöver. Kansliet svarar också för presidentens personliga säkerhet och för säkerheten i de lokaler som hon förfogar över.

Republikens presidents kabinetts och adjutanters uppgifter

Republikens presidents kabinett

Till republikens presidents kabinett hör kanslichefen, presidentens rådgivare, kommunikationschefen och specialmedarbetaren. Kabinettet följer med de frågor som hänför sig till republikens presidents uppgifter och befogenheter och rapporterar för republikens president samt bistår också annars republikens president vid utövandet av presidentämbetet enligt republikens presidents anvisningar.

Kanslichefen är också kabinettschef.

Kabinettsammanträde och programkabinett

Kabinettet sammanträder under ledning av republikens president för att behandla de viktigaste ärendena i anslutning till utövandet av presidentämbetet och under ledning av kanslichefen för att behandla andra ärenden och förbereda kabinettsammanträdena.

Därtill möter kabinettet och adjutanter under ledning av republikens president för att behandla ärendena i anslutning till presidentens program. Kabinettet och adjutanterna förbereder under ledning av kabinettchefen dessa sammanträden.

Republikens presidents adjutanter


Försvarsmakten ställer ett behövligt antal adjutanter till republikens presidents förfogande. Dessa tjänstgör vid republikens presidents kansli.

Adjutanterna under ledning av förste adjutanten svarar för fullföljandet av republikens presidents och hennes makes program enligt programkabinettets anvisningar.

Seden härstammar från 1918-1919, då general C. G. E. Mannerheim var riksföreståndare (temporärt statsöverhuvud). Under den tiden tjänstgjorde bl.a. konstnären, löjtnant Akseli Gallen-Kallela som Mannerheims adjutant. En av adjutanterna bistår presidentens make. Dessutom bistår en adjutant de pensionerade presidenterna. Den som hittills har tjänstgjort den längsta tiden som republikens presidents adjutant är general Grönvall, som var adjutant åren 1944-1962.

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 29.2.2012

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi